Europejskie stolice inkluzywności i różnorodności – WYNIKI

29 kwietnia 2022

29 kwietnia br. podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji Europejskiego Miesiąca Różnorodności 2022 w Brukseli Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności. Nagrody przyznano miastom w kilku kategoriach.

Celem konkursu było wyróżnienie miast z Unii Europejskiej, które w szczególny sposób działają na rzecz włączania społecznego. Zwyciężyły miast z pięciu państw członkowskich, które zostały nagrodzone za pracę na rzecz budowania sprawiedliwych społeczeństw oraz za promowanie różnorodności i integracji pod względem płci, pochodzenia rasowego i etnicznego, religii i przekonań, niepełnosprawności, wieku, praw osób LGBTIQ. Przyznano też nagrodę specjalną w kategorii miast działających na rzecz integracji Romów.

Zwycięzcy:

Kategoria: miasta powyżej 50 000 mieszkańców

I miejsce: Kolonia (Niemcy) – za strategię zwiększania różnorodności i integracji
II miejsce: Göteborg (Szwecja)
III miejsce: Barcelona (Hiszpania)

Kategoria: miasta poniżej 50 000 mieszkańców

I miejsce: Koprivnica (Chorwacja) – za strategię wspierania osób niepełnosprawnych
II miejsce: Ingelheim nad Renem (Niemcy)
III miejsce: Antequera (Hiszpania)

Kategoria: działania dotyczące włączania społecznego Romów

I miejsce: Andaluzja (Hiszpania) – za Kompleksowy Plan Integracji Społeczności Romów
II miejsce: Göteborg (Szwecja)
III miejsce: Grădinari (Rumunia)

– Zauważyliśmy, że w czasach kryzysu słabsze grupy są narażone na zwiększone ryzyko. Dziś nagradzamy te miasta, które dają przykład w ochronie godności i wolności wszystkich osób w naszych społecznościach. Celebrując ze zwycięzcami, przypominamy sobie, jak ważne są inicjatywy wspierające wartości istotne dla naszych działań, niezależnie od ich poziomu – powiedziała Věra Jourová, Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Komisji Europejskiej.

Unia Europejska finansuje inicjatywy promujące różnorodność i włączenie społeczne oraz zwalczające nierówności i dyskryminację, w tym wśród Romów. Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) o wartości 1,55 mld EUR w latach 2021–2027 jest największym w historii unijnym funduszem promującym prawa i wartości w UE.

– Gratulacje dla wszystkich zwycięzców pierwszej Nagrody Europejskich Stolic Inkluzywności i Różnorodności, a także dla wszystkich 82 władz lokalnych, które odpowiedziały na zaproszenie Komisji Europejskiej do promowania i wspierania różnorodności. Dziś władze lokalne pokazały w najlepszy możliwy sposób, jak razem możemy wspierać równość i różnorodność oraz dążyć do integracji wśród społeczeństw – powiedziała Helena Dalli, Komisarka. ds. równości Komisji Europejskiej.

Więcej informacji (w jęz. angielskim): TUTAJ