Europejski Instytut ds. Równości Płci (EIGE) opublikował pierwszy Gender Equality Index dla Unii Europejskiej

13 czerwca 2013

Index wskazuje różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach członkowskich – mówi Virginija Langbakk, Dyrektor EIGE. To unikatowe narzędzie pomiarowe jest ważnym elementem umocowanego w realiach ustawodawstwa europejskiego oraz wskazuje celnie, jakie powinny być priorytety polityki, aby przyspieszyć procesy zrównywania traktowania obu płci – dodaje.

Mimo iż zasady równego traktowania płci to wartości leżące u ideowych podstaw UE, to jest ona dopiero w połowie swojej drogi do równego traktowania płci przez społeczeństwa. Kraje UE łącznie osiągnęły wynik przeciętny na poziomie  54% (gdzie 1 to całkowity brak równego traktowania, a 100 to pełna równość w traktowaniu).

Gender Equality Index pokazuje, co udało się zrobić w obszarze walki z dyskryminacją. Wynik Polski powinien być lepszy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynuje polską Kartę Różnorodności, której celem jest wdrażane skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Poprzez tę inicjatywę mamy swój wkład w promowanie idei równych szans – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: informacja własna / materiał prasowy