Europejska Platforma Kart Różnorodności kończy 10 lat!

30 kwietnia 2020

Dziesięć lat temu Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Kart Różnorodności – międzynarodową sieć, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. 

– UE czerpie siłę i jedność ze swojej różnorodności – musimy nadal starać się tworzyć bardziej zróżnicowane, integracyjne i równe miejsca pracy i społeczeństwa – mówi Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.

Z okazji 10. urodzin Europejskiej Platformy Kart Różnorodności Komisja Europejska wskazuje przykłady dobrych praktyk wprowadzonych przez sygnatariuszy KR:

 • Elastyczna polityka godzinowa pozwalająca na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
 • Zwiększona rekrutacja osób niepełnosprawnych i inwestycje w rozwój ich umiejętności
 • Sesje szkoleniowe dotyczące nieświadomego uprzedzeń dla rekruterów/ek i specjalistów/ek ds. zasobów ludzkich
 • Wydarzenia, warsztaty i wykłady na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy
 • Dedykowane społeczności w intranecie firmy na tematy związane z równością płci, prawami osób niepełnosprawnych i LGBTI
 • Międzynarodowe tygodnie żywności w firmach, pozwalające dowiedzieć się więcej o zróżnicowanym pochodzeniu kulturowym pracownic i pracowników

Reakcje Sygnatariuszy Kart Różnorodności na pandemię koronawirusa

Od początku kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa firmy i organizacje działające w ramach Kart Różnorodności opowiedziały się za wartościami integracji i solidarności ze swoimi pracownicami i pracownikami i całym społeczeństwem. Kilka przykładów ich działań:

 • IKEA i Fundacja Habitat for Humanity Poland przekazały meble i sprzęt schroniskom dla bezdomnych w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Pabianicach i Warszawie
 • Coca-Cola HBC Italia podarowała rękawice, osłony na buty i okulary ochronne lokalnym szpitalom
 • Danone i Vodafone Czech Republic zaoferowały pracownikom bezpłatne wsparcie psychologiczne
 • Grupa ICZ udzieliła wsparcia technicznego czeskiej organizacji pozarządowej, pomagając dzieciom dotkniętym przemocą domową
 • Nestlé i dzielnica miejska Praga 7 przekazały darmowe posiłki na pogotowie ratunkowe
 • Swedbank Latvia wspierał rozwój platformy komunikacyjnej „Stay home”, która ma na celu poprawę życia osób starszych poprzez pandemię koronawirusa

Pobierz Examples of solidarity actions among the Diversity Charters’ Signatories. Helping each other during the Covid-19 crisis >>

Komisja Europejska przygotowała także raport z badania Trade union practices on non-discrimination and diversity 2019 >>.

Pobierz Factsheet – The EU Platform of Diversity Charters turns 10! >>