European Diversity Awards 2012

6 czerwca 2012

European Diversity Awards 2012 to nagroda przyznawana wszystkim tym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju tematu różnorodności. Nagrody mają na celu uznanie wysiłków tych, którzy budują otwarte społeczeństwo europejskie, równe i wolne od dyskryminacji niezależnie od rasy, płci, sprawności fizycznej i psychicznej, orientacji seksualnej i przekonań religijnych.

Nominacje mogą być wykonane przez lub w imieniu osób prywatnych, firm i organizacji z krajów Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Otwarte nominacje rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Każdy może być nominowany do dowolnej liczby nagród, dozwolone są również nominacje siebie. Wypełniając formularz nominacja, należy wykazać, w jaki sposób kandydat spełnia kryteria.

UWAGA: Wszelkie dodatkowe, wspierające informacje nie będą sprawdzane przez sędziów. Aplikacje należy przesłać do dn. 15 czerwca 2012 do godz. 12:00. Nominacje otrzymali po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni w 20 września 2012.

Ogólne warunki:

  • Wszystkie prace będą traktowane jako poufne, tylko do wiadomości sędziów
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesłanego materiału
  • Decyzja sędziów jest ostateczna
  • Profile laureatów zostaną opublikowana na stronie internetowej Europejskiej Nagrody Różnorodności
  • Zwycięzcy Europejskie Nagrody Różnorodność zostaną ogłoszone na uroczystej gali  20 września 2012

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.europeandiversityawards.com lub Linda Riley: Linda@europeandiversityawards.com, lub telefonicznie: + 44 207 258 1777.

www.europeandiversityawards.com