ERGO Hestia podpisała Kartę Różnorodności

7 grudnia 2016

Grupa ERGO Hestia wspólnie z Fundacją Integralia, firmą ProContact oraz Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym dołączyły  do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym samym stały się one częścią międzynarodowej inicjatywy na rzecz równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością.

To efekt dotychczasowych działań ubezpieczyciela na tym polu i ważny krok w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Uroczyste podpisanie karty odbyło się w Sopocie w obecności przedstawicieli 4 spółek sygnatariuszy oraz Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia.

Podpisanie Karty Różnorodności jest dla nas naturalną konsekwencją dotychczas prowadzonych działań w zakresie zarządzania różnorodnością, które pokazują, że rozumiemy, akceptujemy i doceniamy różnice między ludźmi – mówi Mario Zamarripa, odpowiedzialny za projekt zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Od ponad 10 lat we współpracy z Fundacją Integralia tworzymy przyjazne stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami pomagając im w samorealizacji zawodowej. Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, czego najlepszym przykładem jest wprowadzenie obsługi w języku migowym oraz dostosowywanie naszych przestrzeni. Od początku stawiamy również na parytet płci –  udział kobiet wśród wyższej kadry menedżerskiej ERGO Hestii wynosi obecnie aż 44%. Wraz z rozwojem całej organizacji coraz więcej w niej także rozwiązań, które wspierają pracowników w godzeniu obowiązków w pracy z potrzebami rodzinnymi. Dlatego nasi pracownicy mogą korzystać z firmowego przedszkola czy elastycznego czasu pracy. Jednocześnie Karta jest dla nas zobowiązaniem i dobrym narzędziem, które zmobilizuje nas do tworzenia w firmie kolejnych inicjatyw służących zarządzaniu różnorodnością, aby aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi oraz tworzyć przyjazne miejsca pracy – dodaje Mario Zamarripa.

Polską Kartę Różnorodności podpisało do tej pory 157 firm, organizacji i instytucji.

Zobacz pełną listę sygnatariuszy.