Equality Pays Off – inicjatywa dla firm

6 grudnia 2012

Equality Pays Off (Równość się opłaca) to inicjatywa Dyrektoriatu Generalnego ds. Sprawiedliwości skierowana do firm. Przedstawia ona scenariusze biznesowe prezentujące lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego kobiet.

Jak powiedziała Viviane Reding, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Europejski ds. Sprawiedliwości i Praw Człowieka: „Uwzględnienie coraz większej liczby kobiet na rynku pracy oraz ich uplasowanie się na najwyższych stanowiskach, stanowi dużą korzyść dla naszej ekonomii i dla naszych firm. W czasach demograficznych zmian wykorzystywanie pełnych możliwości kobiet aktywnych zawodowo opłaci się bardziej niż kiedykolwiek. „Kobiety to biznes”.”

W świetle zmian demograficznych inicjatywa Equality Pays Off zmierza do wspierania firm w celu pokonania trudności występujących na rynku pracy przez promowanie równości płci, zmniejszając tym samym różnice w płacach między płciami:

  • Sprawdź bieżącą sytuację w Twojej firmie dotyczącą równości płci i płac.
  • Wymień się wiedzą i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm podczas warsztatów organizowanych w danym kraju.
  • Zawieraj znajomości podczas konferencji europejskich i dyskutuj na temat sprawdzonych metod lepszego wykorzystania możliwości zawodowych kobiet.

Więcej informacji tutaj

Źródło: www.ec.europa.eu/justice/equality-pays-off