Enea zatrudni we współpracy z PFRON osoby z niepełnosprawnościami

11 czerwca 2019

Enea przystąpiła do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca – Integracja”. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie. Enea i PFRON podpisały w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na mocy którego obie strony zobowiązują się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

21 maja 2019 roku Enea i PFRON podpisały porozumienie, które jest deklaracją współpracy przy aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych. Enea S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec, przy udziale podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, przygotują ofertę zatrudnienia dla pracowników z tej grupy. Projekt PFRON „Praca – Integracja” wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie ministerstwa, gdzie zainaugurowany został cały projekt „Aktywni Plus”, którego częścią jest „Praca – Integracja”.

– Osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, mają takie same prawa, natomiast realizacja tych praw, możliwość korzystania z nich jest często ograniczona. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i żeby wokół nich budować świat przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie. Mamy dziś wyraźny spadek bezrobocia w Polsce, jest to więc szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że Enea dołącza do grona przedsiębiorstw przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie umożliwi Grupie Enea pozyskanie pożądanych kompetencji. Przystąpienie do programu gwarantuje dotarcie do osób, które bez dodatkowej zachęty oferowanej przez PFRON, prawdopodobnie nie zdecydowałyby się na podjęcie aktywności zawodowej. Dzięki temu firma zyska nowych, wykwalifikowanych pracowników, ekspertów w swoich dziedzinach.

Grupa Enea od wielu lat prowadzi działania oraz podejmuje inicjatywy na rzecz budowania kultury organizacyjnej otwartej na działania pro-społeczne. W tym przypadku wspólnie z PFRON chcemy przygotować odpowiednią ofertę zatrudnienia dla osób, czasami z naszego najbliższego otoczenia, które z natury rzeczy mogą mieć ograniczony dostęp do rynku pracy. Liczymy, że ta inicjatywa w większym stopniu zaktywizuje osoby niepełnosprawne, otworzy dla nich nowe możliwości, a my pozyskamy dobrych i zaangażowanych pracowników – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Celem programu „Praca – Integracja” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a misja została zdefiniowana jako stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy Funduszem, Pracodawcą i organizacją pozarządową, która towarzyszy osobie niepełnosprawnej by skutecznie mogła rozpocząć i kontynuować swoją aktywność zawodową.

– Projekt „Aktywni Plus” umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nie tylko rozwój zawodowy, ale też daje możliwości zbudowania relacji, podejmowania nowych, odważnych i inspirujących wyzwań. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane zarówno osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, które mają już doświadczenie w pracy zawodowej. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie (program „Absolwent”), organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (program „Stabilne zatrudnienie”), a także i biznes (program „Praca-Integracja”) – wyjaśniała Marlena Maląg, prezes PFRON.

Celem projektu „Aktywni Plus” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie. Obejmuje on trzy programy ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”. Ich łączny budżet to 35,3 mln zł.

Budżet programu „Praca-Integracja” wynosi 8 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na zniwelowanie barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia, w tym na zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy. Równie istotne są uzyskanie umiejętności zawodowych oraz wykorzystanie innowacyjnych metod pracy. Założeniem programu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Jesteśmy przekonani, że takie porozumienia, jak podpisane dziś z Grupą Enea, pozwolą na zniwelowanie barier uniemożliwiających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami i zbudowanie wartościowych zespołów. Bardzo zależy nam na tym, aby projekt realizowany wspólnie z Eneą przyniósł korzyści dla naszego partnera i dla osób, które podejmą wyzwanie zawodowe, i aby przyczynił się do upowszechnienia dobrych praktyk w biznesie – powiedziała Marlena Maląg.

Źródło: mat. pras.