„Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”!

30 sierpnia 2016

Do 11 września czekamy na zgłoszenia do listy „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Będzie to pierwsze w Polsce zestawienie projektów, kampanii, programów, akcji realizowanych w zakresie działalności edukacyjnej firm. 

Zgłoś inicjatywę!

lista-www

Lista stanowi przegląd aktywności firm i inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości interesariuszy między innymi w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, współpracy z dostawcami, konsumpcji, rynku pracy, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju. Inicjatorem powstania Listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do listy – rejestracji przykładów edukacyjnych działań firm w poniższym formularzu może dokonać każdy, kto ma poczucie, ze dana inicjatywa na to zasługuje.

Wszystkie zgłoszone projekty przejdą etap weryfikacji i opisu dokonanego przez firmy – liderów wskazanych projektów. Zakwalifikowane projekty zostaną ocenione przez kapitułę ekspertów, która wyłoni najbardziej znaczące inicjatywy. Te zostaną poddane głosowaniu internatów i w ten sposób powstanie Lista edukacyjnych działań biznesu. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpi 17 listopada 2016 roku podczas Targów CSR (PGE Narodowy, Warszawa). Zostanie również opublikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Ogłoszenie Listy nastąpi podczas Targów CSR, 17 listopada 2016 na PGE Narodowym w Warszawie.

Więcej o Liście można przeczytać tutaj.