Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 2019

10 grudnia na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Praw Dzień Człowieka. To już 71. rocznica przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Obchody są okazją do docenienia osób działających na rzecz praw człowieka. Służą także poruszaniu aktualnych wyzwań w zakresie pokoju, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju na świecie. W tym roku ONZ podkreśla dużą rolę młodych ludzi działających m.in. na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

– To był rok wspaniałego aktywizmu – a przede wszystkim zaangażowania młodych ludzi. W tym szczególnym roku Dzień Praw Człowieka zbiega się z kluczową konferencją ONZ w Madrycie, poświęconą  przestrzeganiu zasad sprawiedliwości klimatycznej. Mamy dług wdzięczności wobec milionów dzieci i młodzieży, którzy angażują się i coraz głośniej wypowiadają się o kryzysie, przed którym stoi nasza planeta – mówi w specjalnym oświadczeniu Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. – Ci młodzi ludzie słusznie wskazują, że to ich przyszłość jest zagrożona, a także  przyszłość tych jeszcze nienarodzonych. To oni będą musieli ponieść konsekwencje działań, lub ich braku, ze strony starszych pokoleń, które obecnie kierują rządami i przedsiębiorstwami oraz decydentów, od których zależy przyszłość poszczególnych krajów, regionów i całej planety – dodaje Michelle Bachelet.

Prawa człowieka i Cele Zrównoważonego Rozwoju

ONZ przypomina, że prawa człowieka znajdują się w centrum SDGs i przestrzeganie ich jest niezbędne w realizacji Celów. Prawa człowieka wynikają z postępów we wszystkich SDGs, a z kolei realizacja założeń Agendy 2030 jest możliwa dzięki postępom w zakresie praw człowieka. Czytaj więcej >>

Kryzys klimatyczny jako wyzwanie dla praw człowieka

Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowiek, w specjalnym oświadczeniu, podkreśla, że globalny kryzys klimatyczny stanowi prawdopodobnie najpoważniejsze na świecie zagrożenie dla praw człowieka od czasów II wojny światowej.

– Żaden kraj, ani żadna społeczność nie zostanie oszczędzona przez narastający kryzys klimatyczny. Już teraz widzimy, jak ogromne szkody ponoszą najbardziej narażone społeczności i narody. Ludzie tracą domy, źródła utrzymania – a czasem nawet i życie. Nierówności pogłębiają się, coraz więcej osób zmuszanych jest do wysiedlenia. Musimy działać szybko, pamiętając, aby naszymi działaniami wyrządzać jak najmniejsze szkody ludziom i naszemu środowisku. Nie tylko niepokój związany z postępującym kryzysem klimatycznym zmusił miliony ludzi do żądania konkretnych działań. W każdym regionie ludzie mówią o nierównościach i represyjnych instytucjach. Podziwiam odwagę, klarowność i zasady wszystkich tych ludzi, także bardzo młodych, którzy w pokoju chcą naprawić błędy naszej epoki oraz dążyć do większej wolności i sprawiedliwości. To oni są żywym wyrazem praw człowieka. Decydenci na całym świecie powinni słuchać tych wezwań, a w odpowiedzi kształtować bardziej efektywną i opartą na zasadach politykę – mówi Michelle Bachelet.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Pałacu Chaillot w Paryżu trzy lata po zakończeniu II wojny światowej. Był to wynik 18-miesięcznej pracy komitetu redakcyjnego z udziałem członków i doradców z całego świata.

Prawa człowieka jako obszar w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

W obszarze praw człowieka w wydawanym od 18 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” mieszczą się inicjatywy dotyczące m.in. edukacji, równouprawnienia i aktywizacji kobiet, wprowadzania polityk i procedur przeciwdziałających naruszeniom praw człowieka, zarządzania różnorodnością.

W poprzedniej edycji największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu w danym roku odnotowano dwukrotny wzrost liczby inicjatyw w obszarze praw człowieka. Działania te dotyczyły głównie zarządzania różnorodnością oraz wspierania i promowania kobiet w biznesie. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się 29 października 2020 r. (nowy termin) na  8. Targach CSR w Warszawie (wydarzenie na FB).

Realizowane przez firmy działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju można zgłaszać do 10 stycznia 2020 roku. Warto jednak wcześniej przygotować potrzebne dane. Rejestracja dobrych praktyk odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Przypominamy, że w tym roku firma może zgłosić maksymalnie 10 nowych praktyk i dowolną liczbę praktyk długoletnich. Aby ułatwić Państwu proces składania praktyk, przygotowaliśmy infografikę z instrukcją >>>

Źródło: www.unic.un.org.pl, un.org, inf. własna