Dzień Różnorodności w Słupsku

26 maja 2017

24 maja 2016 roku Urząd Miejski w Słupsku jako pierwszy samorząd w Polsce podpisał Kartę Różnorodności i tym samym zobowiązał się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

W tym roku, 25 maja w Urzędzie Miasta, po raz pierwszy został zorganizowany lokalny Dzień Różnorodności, w ramach którego odbył się szereg spotkań, m.in. otwarta debata dotycząca samorządności, a także projektów wspierających różnorodność. W debacie wzięli udział m.in. nasza prezeska Mirella Panek-Owsiańska, Robert Biedroń – Prezydent Słupska i przedstawicielka Urzędu Miasta Poznania, Marta Mazurek.

Dzień Różnorodności odbywa się w Słupsku pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obejrzyj debatę: