Działania na rzecz równości cyfrowej pomogą zaadaptować się do zmian na rynku pracy i w społeczeństwie

21 lutego 2022

Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego nierówność cyfrowa jest jednym z pięciu najbardziej niepokojących krótkoterminowych zagrożeń globalnych. Wraz z postępującą transformacją gospodarki na rzecz technologicznych rozwiązań, osoby bez odpowiednich kompetencji i łatwego dostępu do sieci, stają się zagrożone wykluczeniem na rynku pracy i w społeczeństwie.

Pandemia i jej ekonomiczne skutki ujawniły słabości, jednocześnie inspirując międzynarodowe współprace i innowacje. Sposobem na wyjście z kryzysu okazała się transformacja dotychczasowych procesów na rzecz gospodarki cyfrowej, przykładem czego są chociażby wprowadzenie telemedycyny czy pracy zdalnej. To z kolei zrodziło wyzwania dla tych, którym brakuje umiejętności cyfrowych bądź łatwego dostępu do technologii.

Raport „The Global Risks Report 2021”, opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, pokazuje wyraźnie, że wśród pięciu najbardziej niepokojących krótkoterminowych zagrożeń globalnych – tuż obok chorób zakaźnych, kryzysów egzystencji, ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zagrożeń cyberbezpieczeństwa – znajduje się nierówność cyfrowa.

Główne wyzwania

W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, Hewlett Packard Enterprise (HPE) – globalna firma oferująca usługi IT w modelu usługowym – kontynuuje swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie nierówności cyfrowej. Firma podejmuje działania na rzecz Digital Inclusion, czyli integracji cyfrowej oraz tworzenia jednolitych warunków dla społeczeństwa pod względem wiedzy i dostępu do nowoczesnej infrastruktury. Kluczowe stają się trzy obszary: łączność, dostęp do informacji oraz umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że powszechny dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny do uczestnictwa w nowoczesnej gospodarce, tak samo jest niezbędna łączność. Blisko połowa dorosłych osób na świecie[1] i dwie trzecie dzieci w wieku szkolnym (od 3 do 17 lat) nie ma dostępu do Internetu. Najbardziej dotknięte są dzieci w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej[2]. Gdy COVID-19 rozprzestrzenił się po całym świecie, zmuszając do zamknięcia szkół, nierówności cyfrowe się pogłębiły. HPE oferowało wówczas hotspoty Wi-Fi w autobusach, na parkingach i stadionach, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do informacji. Są to jednak tylko rozwiązania tymczasowe. Docelowo łączność musi być wszechobecna, przystępna cenowo i bezpieczna. Podchodząc do problemu globalnie, HPE dołączyło także do inicjatywy „Smart Africa Alliance” – sojuszu promującego integrację cyfrową oraz zapewniającego przystępny dostęp do usług szerokopasmowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w krajach Afryki, np. wiejskich szpitalach w Kambodży. HPE pomaga w tworzeniu kontrolowanych infrastruktur chmurowych i innych projektów transformacji cyfrowej niezbędnych do stymulowania handlu w Afryce.

Jednocześnie, według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, aż 60 proc. dorosłych nie miało podstawowej wiedzy i umiejętności cyfrowych, podczas gdy miejsca pracy oraz szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii[3]. W tej trudnej sytuacji zadaniem przedsiębiorstw, zwłaszcza firm technologicznych, jest również podnoszenie umiejętności cyfrowych poprzez szkolenia i programy STEM, mające na celu podnosić kwalifikacje lokalnych społeczności. Dlatego firma HPE nawiązała współpracę z władzami wybranych krajów, w celu opracowania innowacyjnych programów, takich jak darmowa interaktywna gra Cyber ​​Squad, symulująca skutki ryzykownych i bezpiecznych zachowań online. Pomaga ona uczyć się młodym ludziom informatyki w interesujący sposób i budować niezbędne cyfrowe umiejętności, konieczne do stawienia czoła nowemu światu.

Tworząc zintegrowany cyfrowo świat, będziemy mogli dokonywać ważnych odkryć w dziedzinach takich jak medycyna precyzyjna, zdrowie populacji, bezpieczeństwo żywnościowe czy klimat. W dzisiejszym, cyfrowo zróżnicowanym świecie, całe populacje narażone są na utratę ważnych informacji dotyczących np. dokumentacji medycznej oraz danych klimatycznych.  Dobra wiadomość jest taka, że nowe modele biznesowe pozwalają na udostępnianie innowacyjnych technologii coraz większej liczbie organizacji, niezależnie od ich wielkości czy lokalizacji. Koncentrując się na tworzeniu dostępnej infrastruktury cyfrowej, HPE oraz inne firmy technologiczne mogą odpowiedzieć na te wyzwania społeczeństwa. Dzisiaj technologie muszą przynosić korzyść dla wszystkich. Dlatego HPE udziela wsparcia w obszarach łączności, dostępu do informacji oraz pomaga rozwijać umiejętności korzystania z technologii cyfrowych w wielu lokalizacjach na całym świecie – mówi Michał Zajączkowski, Prezes HPE Polska.

Rozwój umiejętności cyfrowych oraz interpersonalnych

Aby wspierać równość cyfrową i edukację, HPE współpracuje z lokalnymi partnerami. Od 2018 roku wrocławski oddział HPE oferuje studentom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podnoszenie swoich umiejętności w ramach projektu „HPE Academy”. Jest to kompleksowy program, skupiający się na kluczowych kompetencjach, dzięki którym studenci a w niedalekiej przyszłości absolwenci będą gotowi rozpocząć swoją karierę zawodową. Wykłady, prelekcje oraz rozwiązywanie tzw. case studies dotykają szeregu zagadnień. Rozpoczynając od komunikacji i prezentacji biznesowej, budowaniem wizerunku marki, metod sprzedaży z użyciem social media, poprzez wykorzystanie BOT’ów oraz AI w sektorze IT, koncepcji pracy hybrydowej, kończąc na praktycznych umiejętnościach obsługi popularnych programów dobrze znanego pakietu MS Office czy charakterystyce zarzadzania projektem. Dotychczas odbyło się siedem sesji, z których skorzystało około 200 studentów.

Zazwyczaj w organizacje wydarzenia, która trwa 2-3 dni, zaangażowanych jest około 10 pracowników HPE, których nazywamy HPE Ambassadors. Dzięki temu nasze koleżanki i nasi koledzy mają również możliwość zaangażowania się jako trenerzy, wykładowcy oraz mentorzy. Poprzez współpracę z uczelniami umacniamy również nasze relacje ze środowiskiem akademickim, co zostało docenione w raporcie dobrych praktyk opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspierając włączenie cyfrowe prowadzimy projekty globalnie oraz lokalnie. Dzięki udostępnianiu najnowszych technologii oraz dzieleniu się wiedzą, HPE oraz inne firmy technologiczne mogą doprowadzić do znaczącego postępu w rozwiązaniu takiego wyzwania, jakim jest wykluczenie cyfrowe – mówi Paweł Stecuła, Kierownik Projektu HPE GBC.

[1]Tony Blair Institute for Global Change: The Progressive Case for Universal Internet Access: How to Close the Digital Divided by 2030 . Marzec 2021

[2]Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny: Ile dzieci i młodzieży ma dostęp do Internetu w domu? grudzień 2020

[3] OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju): The Future of Work: OECD Employment Outlook 2019 . Kwiecień 2019.