Dyskusja ekspercka ISP: Obcy wśród nas – jak pokonać niechęć wobec cudzoziemców?

7 marca 2017

Instytut Spraw Publicznych oraz British Council serdecznie zapraszają na dyskusję ekspercką Obcy wśród nad, jak pokonać niechęć wobec obcych

Uczestnicy dyskusji m.in. eksperci z Grupy Wyszehradzkiej, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii będą się starali znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jaki jest stosunek mieszkańców Europy Środkowej i Południowej do migrantów?
  • Czy niektóre grupy migrantów są bardziej akceptowane?
  • Czy społeczeństwa w krajach regionu są mniej lub bardziej przyjaźnie nastawione do cudzoziemców na tle innych krajów europejskich?
  • Z czego wynikają różnice w tych postawach? Dlaczego lęki i obawy przed migrantami są tak skutecznie wykorzystywane do celów politycznych?

Marzyciele i Rzemieślnicy

Bracka 25, III piętro

10 marca 2017,  10.00 – 12.00

Kryzys uchodźczy i migracyjny miał znaczący wpływ na postawy wobec imigracji w Europie. W przypadku Europy Środkowej i Południowej gdzie wiedza na temat imigracji jest ograniczona, a stereotypy są rozpowszechnione, kryzys przyczynił się do wzrostu negatywnych opinii na temat imigracji. Wpłynął on także na agendę polityczną, wnosząc kwestie imigracji, integracji i bezpieczeństwa do głównego nurtu – w przypadku wielu krajów po raz pierwszy w historii. Niektóre partie polityczne zaczęły też z powodzeniem wykorzystywać lęki i obawy związane z migracją do celów politycznych. Zasadniczym pytaniem jest na ile przełożyło się to na realne postawy społeczne wobec migrantów oraz na rzeczywiste działania rządów używających anty-migranckiego dyskursu.

Udział w konferencji należy potwierdzić do dn. 9 marca br. poprzez stronę internetową. 

REJESTRACJA

 Więcej informacji na stronie organizatorów: