Dyskryminacja ze względu na wiek to globalne wyzwanie

30 marca 2021

Ageizm prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, izolacji społecznej, wcześniejszych zgonów i miliardów oszczędności. To główne wnioski z raportu, w którym WHO wzywa do podjęcia pilnych działań w celu wdrożenia skutecznych strategii przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na wiek.

Opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia „Global Report on Ageism” nakreśla ramy dla działań mających na celu zmniejszenie skali dyskryminacji ze względu na wiek, włącznie ze szczególnymi zaleceniami dla różnych podmiotów (np rządu, agencji ONZ, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego). Łączy w sobie najlepsze dostępne dowody na temat natury i skali ageizmu, jego determinantów i wpływu. Opisuje, jakie strategie są pomocne w zapobieganiu i przeciwdziałaniu ageizmowi, identyfikuje luki i proponuje przyszłe kierunki badań w celu lepszego zrozumienia tego zjawiska.

Pobierz publikację >>