Dyskryminacja w UE – wyniki badań

7 stycznia 2013

Komisja Europejska opublikowała badanie Eurobarometru na temat dyskryminacji w Unii Europejskiej.

Badanie to mówi o percepcji i postawach Europejczyków wobec dyskryminacji, opartej na różnych obszarach (płeć, pochodzenie etniczne, religia lub przekonanie, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna i tożsamość płciowa).

W porównaniu do ostatniego Eurobarometru na ten temat, opublikowanego w 2009, badanie to obejmuje także kilka pytań na temat wpływu kryzysu na realizację polityki antydyskryminacyjnej i działań tego typu. Nowe pytania zostały dodane do istniejących ważnych tematów, takich jak sytuacja Romów w Europie, dyskryminacji w miejscu pracy lub związek między dyskryminacją a dostępnością.

Po raz pierwszy zbadano również postrzeganie dyskryminacji osób transseksualnych i transpłciowych. Wyniki dostępne są w raporcie końcowym oraz w krajowych arkuszy dla wszystkich 27 państw członkowskich.

Wyniki z polskiej części raportu:

  • według respondentów najczęsciej w Polsce dyskryminowane są osoby ze względu na: wiek powyżej 55 lat (44 proc. wskazań), orientację seksualną (42 proc. wskazań) i tożsamość płciową (35 proc. wskazań), zaś respondenci z 27 krajów UE wymienili następujące cechy: pochodzenie etniczne (56 proc. wskazań), niepełnosprawność (46 proc. wskazań), orientacja seksualna (46 proc. wskazań), wiek powyżej 55 lat (45 proc. wskazań) oraz tożsamość płciowa (45 proc. wskazań),
  • w ocenie respondentów z Polski dyskryminacja w procesie rekrutacji ma miejsce głównie ze względu na: wiek (55 proc. wskazań), niepełnosprawność (39 proc. wskazań), wygląd fizyczny (30 proc. wskazań) i płeć (22 proc. wskazań), natomiast we wskazaniach przedstawicieli 27 krajów UE pojawiły się takie cechy jak: wiek (54 proc. wskazań), prezencja (45 proc. wskazań), niepełnosprawność (40 proc. wskazań) i kolor skóry (39 proc. wskazań),
  • natomiast kryzys gospodarczy najbardziej wpływa wg respondentów na dyskryminację w miejscu pracy ze względu na wiek (60 proc. wskazań badanych z Polski i 67 proc. wskazań z całej UE) oraz niepełnosprawność  (45 proc. wskazań badanych z Polski i 53 proc. wskazań z całej UE), w najmniejszym zaś stopniu na dyskryminację osób młodych oraz innego wyznania lub religii.

Źródło: ec.europa.eu