Dyskryminacja w miejscu pracy – audycja w Radiu RDC

21 sierpnia 2014

Polscy pracownicy w dalszym ciągu borykają się z dyskryminacją w miejscu pracy. A  może ona być związana m.in. z wiekiem, płcią, wyznaniem czy orientacją seksualną pracownika. Dlaczego statystyki pokazują jednak, że w Polsce zjawisko dyskryminacji jest marginalne (do Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. wpłynęło zaledwie 452 skargi na dyskryminację, na ponad 44 tys. wszystkich zgłoszeń)?

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć w studiu RDC Ewa Wojsławowicz, menedżerka Karty Różnorodności w Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Krzysztof Śmiszek, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, który uważa, że skala problemu nie jest znana, bo większość poszkodowanych nie dochodzi swoich praw: Postępowań sądowych nie jest wiele. Można wyciągnąć taki wniosek, że Polska to kraj, który takiego problemu nie ma i na nierówne traktowanie skarżą się  wyjątkowe jednostki. Ale oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej. Z doświadczenia mojej organizacji wynika, że to zjawisko jest znacznie szersze, rzadko jednak kończy się postępowaniami przed państwowymi organami, odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej.

Mało tego. Większość spraw, które trafiają do sądów kończy się oddaleniem. Dyskryminowani w pracy ludzie nie maja poczucia, że znajdą w sądach sprawiedliwość – podkreśla Ewa Wojsławowicz.

Podczas audycji goście mówili o tym, jaki sprawy o dyskryminację najczęściej trafiają do sądów, jak pracodawcy mogą tworzyć tolerancyjne i wolne od dyskryminacji środowisko pracy, czym jest zarządzanie różnorodnością oraz jakie korzyści przynosi podpisanie Karty Różnorodności.

Zapraszamy do wysłuchania audycji – LINK

Źródło: www.rdc.pl