Druga edycja Giełdy Mocy

15 listopada 2012

Giełda Mocy to odwrotny model typowych targów pracy, zakładajacy reklamę kandydatów do zatrudnienia. To innowacyjne przedsięwzięcie mające na celu promocje zatrudnienia osób niepełnosprawnych w realiach otwartego rynku pracy. Podczas tej edycji Giełdy kandydatami do zatrudnienia będą osoby z dysfunkcja narządu wzroku, których kompetencje w niczym nie odbiegają od oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Termin: 21.11.2012 r., godz.  11:00

Miejsce: Galeria Apteka Sztuki w Warszawie, Al. Wyzwolenia 3/5.

Potwierdzenie udziału: Agnieszka Dyl, e-mail: agnieszka.dyl@aptekasztuki.eu, tel.: 692 837 949

Kandydaci, którzy zostaną zaprezentowani doświadczenie zawodowe zdobyli miedzy innymi w Galerii Apteka, będącą filią Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. To specjaliści w takich dziedzinach jak administracja, IT, HR oraz rehabilitacja i aktywizacja zawodowa. Szerokie spektrum stanowisk, pozwoliło na przygotowanie do pracy świetnych fachowców, którzy zostali sprawdzeni w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Program:

11:00 – Otwarcie, wprowadzenie, powitanie Gości.

11:15 – Prezentacja działalności Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

11:30 – Urząd Pracy – korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

11:50 – Nowoczesne technologie usprawniające funkcjonowanie osób słabowidzących. Prezentacja firmy Lumen Polska Sp. z. o. o.

1210 – Niewidzialna wystawa – niewidomi nie są niewidzialni, o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

12:30 – Odkryj nasz potencjał – prezentacja uczestników Giełdy.

12:50 – Stań ze mną „oko w oko”, czyli spotkania pracodawców z kandydatami do pracy.