Do 30 kwietnia trwa nabór do jubileuszowej edycji programu stypendialnego „Dla Kobiet i Nauki”

28 kwietnia 2020

Do końca kwietnia kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu już po raz 20. mogą wziąć udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów naukowych w Polsce. Nagrodą są roczne stypendia. Sukcesy dotychczasowych 99 Stypendystek programu potwierdzają, że nie ma nic bardziej motywującego dla badaczki, niż wyróżnienie jej codziennej pracy.

 Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć

Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój. Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim.

Wysokość stypendiów

 17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:

3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,

2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,

1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł,

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

Triumf ubiegłorocznych naukowczyń

Stypendystki ubiegłorocznej 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zostały docenione za prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w zakresie m.in. zwalczania niebezpiecznych infekcji wirusowych i zakażeń pasożytniczych u ludzi, poszukiwania innowacyjnych metod leczenia nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych, które realnie mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów związanych m.in. ze zmieniającym się klimatem. W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także stypendium z zakresu fizyki i astronomii.

Film z Gali 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

https://www.facebook.com/lorealpoland/videos/3285891264815416/

Źródło: inf. pras.