Do 12 kwietnia zgłoś akces swojej firmy do Diversity IN Check

8 kwietnia 2021

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie wciąż rośnie. Tym bardziej znaczenia nabiera mierzenie dojrzałości organizacji w obszarze Diversity & Inclusion. Chcąc wesprzeć biznes w Polsce w tym zakresie, stworzyliśmy Diversity IN Check. To narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie budowania inkluzywnych organizacji.

Aby móc wziąć udział w badaniu i dołączyć do listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji, należy najpóźniej do 12 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck.

Istotnym elementem dobrych strategii biznesowych jest uwzględnienie w nich działań, które pozwolą na zweryfikowanie i ewaluację dotychczas stosowanych rozwiązań. Dotyczy to także działań z zakresu zarządzania różnorodnością. Na polskim rynku wciąż jest jednak niewiele rozwiązań, które umożliwiają organizacjom z różnych branż i sektorów pozyskanie praktycznej wiedzy na temat stopnia dojrzałości w zakresie D&I oraz porównania tych wyników z innymi firmami.

Narzędziem, które ma wesprzeć pracodawców w Polsce w tym zakresie jest „Diversity IN Check. Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. To projekt organizowany w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karty funkcjonują już w 26 krajach UE, skupiając 12 tysięcy pracodawców zatrudniających łącznie ponad 16 mln osób. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 r. podpisało ją już ponad 300 pracodawców. Diversity IN Check ma za zadanie promowanie jej zapisów i zachęcanie przedsiębiorstw do rozwijania działań w tym obszarze.

Efektem badania będzie publiczna Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstanie na podstawie wyników badania organizacji, które uzyskają określony poziom dojrzałości. Te organizacje, które nie uzyskają niezbędnego minimum kwalifikującego do udziału w liście, otrzymają, do swojej wiadomości, konkretne informacje, jakie obszary warto rozwijać.

W celu miarodajnej oceny pracodawców w zakresie poziomu zarządzania różnorodnością oraz inkluzji przygotowaliśmy kwestionariusz oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Realizację projektu wspiera grono partnerów i patronów: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dziennik Gazeta Prawna, Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Belgijska Izba Gospodarcza.

Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek >>

Co mam zrobić, aby skorzystać z narzędzia?

Do 12 kwietnia zgłoś akces swojej firmy do udziału w badaniu i zyskaj możliwość dołączenia do grona pracodawców najbardziej zaawansowanych w obszarze D&I w Polsce. Na tym etapie musisz jedynie wypełnić formularz, który znajduje się tutaj >>