DNB Bank Polska aktywnie wspiera pracujących rodziców

3 września 2020

W Polsce z roku na rok przybywa mężczyzn wykorzystujących dwutygodniowy urlop ojcowski (w I kwartale 2020 roku 61,4 tys. mężczyzn vs. 199,8 tys. w całym roku 2019). Nadal jednak tylko ok. 1 proc. ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego (w 2019 roku 4,2 tys. mężczyzn). DNB Bank Polska, jako jedna z niewielu firm w Polsce, wprowadziła rozwiązania, które wspierają oboje rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w pierwszym okresie jego życia i ułatwiają łączenie tej opieki z pracą zawodową. W praktyce oznacza to, że mężczyźni mogą skorzystać z 20-tygodniowego pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego (obecnie w Polsce na taki długi, pełnopłatny urlop mogą liczyć jedynie kobiety). Ponadto rodzice, do ukończenia przez dziecko 18. miesiąca życia, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Mężczyźni w Polsce mogą skorzystać z szeregu uprawnień przysługujących im po narodzinach dziecka. Mają do dyspozycji urlop ojcowski, macierzyński i rodzicielski. Wyłącznym prawem ojca jest urlop ojcowski w wymiarze do 2 tygodni, który należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko dwóch lat. Urlop macierzyński może być podzielony pomiędzy rodziców, pod warunkiem wykorzystania przez matkę co najmniej 14 tygodni, wówczas ojcu przysługuje pozostałe 6 tygodni urlopu. Również urlop rodzicielski może być podzielony pomiędzy rodziców. Jednak w żadnym przypadku mężczyzna nie może liczyć na 20 tygodni pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Dlatego DNB Bank Polska zaoferował mężczyznom dodatek uzupełniający, dzięki któremu ojcowie sprawujący opiekę nad swoimi pociechami będą otrzymywali przez 20 tygodni zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Ponadto DNB Bank Polska oferuje rodzicom dziecka w wieku do dwóch lat możliwość skorzystania ze skróconego czasu pracy, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. W przypadku dziecka do 18. miesiąca życia są to dwie godziny dziennie, w przypadku dziecka od 18. do 24. miesiąca – godzina dziennie.

– DNB Bank Polska dba o przyjazne środowisko pracy, o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także o równe prawa kobiet i mężczyzn. – Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest obecność rodziców – zarówno matki jak i ojca w życiu dziecka, szczególnie na wczesnym etapie jego rozwoju. Dlatego wspieramy rodziców zachęcając mężczyzn do aktywnego udziału w opiece nad dzieckiem i ułatwiając kobietom powrót do pracy – mówi Jolanta Szyller-Wójcik, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi z DNB Bank Polska – Pracownikom, którzy po urodzeniu dziecka wracają do pracy, umożliwiamy pogodzenie obowiązków zawodowych z domowymi tak, aby mogli więcej czasu spędzać w domu z rodziną i jednocześnie czerpać satysfakcję z pracy zawodowej – dodaje Jolanta Szyller-Wójcik.

Za swoje działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, DNB Bank Polska został wyróżniony w 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. W zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju Bank skupia się na trzech obszarach tematycznych, które systematycznie rozwija: Kierunek na Różnorodność, Kierunek na Wiedzę i Kierunek na Środowisko. Wprowadzone rozwiązania realizowane są w ramach Kierunku na Różnorodność.

Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce. Pobierz pełny raport z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport przedstawia rezultaty badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrealizowanego w partnerstwie z Santander Bank Polska i Henkel Polska, dotyczącego łączenia ról opiekuńczych i zawodowych przez pracowników firm działających w Polsce. Publikacja zwraca uwagę na sytuację osób zajmujących się dorosłymi osobami zależnymi oraz możliwość włączania się mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Zestawia też działania wprowadzane przez pracodawców z oczekiwaniami pracowników oraz zawiera rekomendacje dla ustawodawców, samorządów i firm.

Pobierz raport >>

Źródło: mat. pras., inf. własna