Dlaczego pracodawcy powinni zatrudniać osoby niepełnosprawne? Zatrudnienie wspierane

18 października 2012

Podczas debaty, która odbędzie się 23.10 w Warszawie, poruszony zostanie temat rozwiązywania problemów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i możliwości współdziałania w tej dziedzinie.

Organizatorami spotkania są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Zarządem Carrefour Polska oraz Stowarzyszeniem EKON.

Termin: 23. października 2012

Miejsce: Siedziba Pracodawców RP, Brukselska 7, Warszawa

Udział w debacie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: l.plowiecka-sroka@pracodawcyrp.pl lub telefonicznie: (22) 518 87 00 do 18 października 2012 r.

PROGRAM:

10:45 – 11:00 Rejestracja gości

Otwarcie Debaty
11:00 – 11:10 – Wprowadzenie – Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

11:10 – 11:40 – Michael Evans, konsultant ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, były Prezydent Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspieranego “EUSE”, współautor publikacji European Union Supported Employment Toolkit

11:40 – 12:00 – Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

12:00 – 13:00 – Debata panelistów: „Zatrudnienie wspierane – przykłady dobrych praktyk”
Udział w debacie wezmą: Justyna Orzeł, Dyrektor HR Carrefour, członek zarządu Carrefour Polska Elżbieta Gołębiewska, Przewodnicząca Stowarzyszenia EKON Jan Zając, Prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Grzegorz Żymła, ON Consulting, ekspert ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, doradca personalny
Moderator: Katarzyna Montgomery (red. nacz. miesięcznika „Zwierciadło”)

13:00 – 13:30 – Sesja pytań i odpowiedzi

13:30 – Zakończenie i poczęstunek

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają przewodnik opracowany przez stowarzyszenie EKON pt. „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Poradnik dla pracodawcy i pracownika”.