Dlaczego kobiety powinny pracować w inżynierii?

29 sierpnia 2023

Algieria, Bangladesz, Maroko i Polska są krajami z największą liczbą absolwentek studiów inżynierskich. Według UNESCO w naszym kraju ponad 42% wszystkich osób, które ukończyły kierunki inżynieryjne to kobiety. Dlaczego zatem w Polsce tak niewiele z nich jest aktywnych zawodowo w inżynierii?

We wspomnianym raporcie UNESCO daleko za Polską znalazły się takie potęgi inżynieryjne jak Wielka Brytania, USA czy Australia. Udział kobiet w gronie absolwentów i absolwentek kierunków inżynieryjnych wynosi w tych krajach odpowiednio: 23,5%, 20,4% i 23,2%. Wszystkie te liczby nie potwierdzają jednak faktycznej pozycji kobiet w branży. Niski poziom reprezentacji kobiet w inżynierii to problem globalny i Polska nie jest tu wyjątkiem.

Dlaczego jest tak źle?

Mimo postępujących pozytywnych zmian, dane wskazują, że sytuacja jest daleka od idealnej. W Polsce zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich (w dużych przedsiębiorstwach) wynosi zaledwie około 15-16%. Niemal tyle samo pokazują globalne statystyki (16,5%). Większości świata daleko więc do Norwegii czy Litwy, gdzie ponad 50% osób pracujących w rolach inżynierskich to kobiety.

– W naszym społeczeństwie, choć nie tylko, wciąż pokutuje przekonanie, że kobiety mają bardziej humanistyczny, artystyczny umysł, a mężczyźni są bardziej predestynowani do ścisłych kierunków. To jest przekonanie, które nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia w dowodach naukowych. Jeśli mamy branżę, która pod względem płciowym jest jednorodna, to jest spore ryzyko, że będzie tworzyć produkty nie spełniające oczekiwań i potrzeb wszystkich grup docelowych. Ponieważ około połowa wydatków konsumenckich przypada na kobiety, naturalne wydaje się, że kobiety powinny mieć udział w tworzeniu produktów, także cyfrowych– mówi Agnieszka Walencik, HR Manager w Capgemini Engineering.

Istnienie podobnych, krzywdzących stereotypów w innych krajach potwierdza Ivanna Melnik, Engagement Manager w Capgemini Engineering, która ukończyła studia inżynierskie w Ukrainie.

– W mojej grupie uniwersyteckiej było tylko 5 kobiet na 30 osób i zauważyłam podobny wzorzec w innych specjalizacjach technicznych. Wygląda na to, że stereotypy przyczyniają się do postrzegania dziedzin technicznych jako przeznaczonych głównie dla mężczyzn. W rezultacie liczba kobiet wykształconych i przygotowanych do kariery w branży jest ograniczona – uważa Ivanna Melnik.

Kilka lat temu amerykańskie czasopismo naukowe „American Sociological Review” opublikowało artykuł, którego autorzy i autorki wskazywali na przyczyny niskiej reprezentacji kobiet w inżynierii. Jednym z najważniejszych powodów odejścia kobiet z zawodu lub rezygnacji z kariery inżynierskiej tuż po studiach jest brak pewności swojej wiedzy. Kończąc te same studia co mężczyźni i zdając te same egzaminy, kobiety obawiają się, że brakuje im wiedzy potrzebnej do efektywnej pracy w zawodzie inżynierskim.

Źródło: inf. pras.