#DiversityTalks 21 – Rola bibliotek i literatury dziecięcej w budowaniu włączającego społeczeństwa

12 lipca 2023

Rozmowa o roli bibliotek i literatury dziecięcej w budowaniu włączającego społeczeństwa. Podcast prowadzą Irena Madej i Anna Szczerbaczewicz-Korzeniowska z FOB. Gośćmi 21 odcinka DiversityTalks są: dr hab. Małgorzta Cackowska – badaczka książek dla dzieci, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki oraz Marcin Wiktor – p.o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie.

Nagranie odbyło się w kontekście minionego Miesiąca Różnorodności, który w tym roku w Europie był świętowany pod hasłem Building Bridges. W Polsce Karta Różnorodności, koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zainaugurowała obchody właśnie w Sopotece, a głównym tematem spotkania było budowanie mostów między pokoleniami.

Biblioteka Sopocka jako pierwsza biblioteka w Polsce podpisała Kartę Różnorodności. Szczerze wierzymy w potencjał i moc instytucji publicznych i bibliotek – jako “trzeciego miejsca” – w kształtowaniu otwartych postaw.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Rola bibliotek i literatury dziecięcej w budowaniu włączającego społeczeństwa