#DiversityTalks 09: Kasia Modlińska

7 kwietnia 2022

W 9. odcinku Diversity Talks rozmawialiśmy z Katarzyną Modlińską, prezeską Fundacji a/typowi – organizacji działającej na rzecz neuroróżnorodności poprzez edukację i dialog społeczny.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Katarzyna Modlińska