Diversity Management for Inclusive Growth w Warszawie

15 października 2013

Najważniejsza tegoroczna konferencja w Europie poświęcona kwestiom zarządzania różnorodnością odbędzie się 17 października 2013 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth” to międzynarodowa konferencja przygotowana przez Komisję Europejską, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce.

Wydarzenie to zgromadzi około 100 decydentów oraz najważniejszych liderów biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej z Unii Europejskiej, którzy będą dyskutować nad tym, jak różnorodność może stać się wartością dla przedsiębiorstw. Zaprezentują także skuteczne podejścia do zarządzania różnorodnością, w ramach których władze publiczne oraz organizacje prywatne mogą współpracować.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie trwania konferencji podzielą się autorytety w dziedzinie zarządzania różnorodnością z Polski i Europy. Wśród zaproszonych gości są m.in.: Jean Lambert – Członek Parlamentu Europejskiego, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Lina Papamichalopoulou – szefowa zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, udział kobiet w biznesie, aktywizacja zawodowa osób 50+ to najważniejsze pytania w związku z nadchodzącymi zmianami demograficznymi. Jak zarządzać różnorodnością w firmie? Jakie korzyści a jakie wyzwania czekają biznes, a także i społeczeństwa w związku z tym zagadnieniem? O tych dylematach będziemy dyskutować w gronie ekspertów i ekspertek z całej Unii Europejskiej” – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie pierwszy w Polsce przewodnik po Karcie Różnorodności, który został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. Jednocześnie do grona 83 sygnatariuszy dokumentu uroczyście dołączą cztery firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens.

Zapraszamy na transmisję on-line z wydarzenia na stronie www.kartaroznorodnosci.pl 17.10 od 9:00!