Diversity Index zaprasza do testowania wskaźnika

28 października 2012

Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw, stymulują wzrost konkurencyjności, wpływają na podniesienie efektywności osób zatrudnionych oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację.

Ciągle jednak potencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest w sposób optymalny wykorzystywany na rynku pracy. To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, różnorodnych kompetencji i predyspozycji – takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników.

Diversity Index zaprasza do testowania kompleksowego narzędzia analizy działań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w ramach badania dotyczącego jego funkcjonalności i użyteczności dla przedsiębiorców.

Udział w badaniu i skorzystanie z narzędzia pozwoli:

  • dokonać analizy firmy pod kątem zarządzania różnorodnością
  • zapoznać się z szerokim zakresem zagadnień obejmujących tematykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do strategii firmy, kultury organizacji, rekrutacji, rozwoju zawodowego, wynagrodzeń, ochrony przed zwolnieniami
  • uzyskać informację zwrotną na temat wyników firmy w zakresie zarządzania różnorodnością
  • zdobyć wskazówki, w jaki sposób poprawić wyniki w przypadku zidentyfikowania słabych stron w tym zakresie
  • znaleźć inspiracje do dalszych działań w zakresie optymalnego budowania zespołów
  • zademonstrować zaangażowanie w rozwój zarządzania różnorodnością w Polsce (dla chętnych firm)

Aby znaleźć się w gronie przedsiębiorstw, które jako pierwsze będą mogły skorzystać ze wskaźnika, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny dla firm

Skorzystanie z narzędzia Diversity Index jest bezpłatne i anonimowe

Więcej o Diversity Index tutaj

Źródło: materiały prasowe