Debata nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Żagań

20 sierpnia 2014

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach wraz z partnerami projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” zapraszają na debatę Dobre praktyki aktywizacji osób niepełnosprawnych. Obecni w życiu – obecni w pracy, która odbędzie się 20 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Żaganiu (ul. Dworcowa 39).

Debata ma na celu zaprezentowanie metod aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz korzyści, jakie wynikają z zastosowania przemyślanej polityki zatrudnienia oraz tworzenia kultury organizacyjnej opartej na różnorodności.

Prelegenci, biorący aktywny udział w Konferencji przybliżą wyżej wymienione zagadnienia oraz podzielą się dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Swoją opinią na temat sytuacji Osoby Niepełnosprawnej na rynku pracy wyrażą również uczestnicy projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Program

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 Powitanie i wprowadzenie

9.45 – 10.15 Prezentacja projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

10.15 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości

10:45 – 11.00 Działaj odpowiedzialnie – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w woj. lubuskim
Jarosław Nieradka (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej)

11:00 – 11:45 Panel dyskusyjny I:
Różnorodność kluczem do sukcesu – dobre praktyki firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
Prowadzący: Jarosław Nieradka (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej)
Uczestnicy panelu: Przedstawiciele firm z województwa lubuskiego (Pałac Wiechlice, P.P.H.U OKATEX, Bartex Sp. zo.o.)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:15 Prezentacja Karty Różnorodności, Ewa Wojsławowicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

12:15 – 12:30 Prezentacja projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, prowadzące przedsiębiorstwo społeczne

12:30 – 13:15 Panel dyskusyjny II:
Wspieranie osób niepełnosprawnych – akcje społeczne, zaangażowanie III sektora
Prowadzący: Sebastian Cycuła (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, prowadzące przedsiębiorstwo społeczne)
Uczestnicy panelu: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Zielonej Góry,
Centrum Integracja w Zielonej Górze

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 13:45 Prezentacja Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

13:45 – 14:30 Panel dyskusyjny III:
Co dla Nas jest ważne – warunki pracy z perspektywy Osoby Niepełnosprawnej
Prowadzący: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Uczestnicy panelu: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubuski, Uczestnicy projektu „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”

14:30 – 15:00 Obiad

15:00 – 15:15 Aktywizacja zawodowa Osób Niepełnosprawnych dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

15:15 – 15:30 Zakończenie

Źródło: informacja własna organizatora