Czytasz i pomagasz

1 marca 2018
Trwa specjalna akcja „Gazety Wyborczej”, w której – zamawiając prenumeratę cyfrową – można jednocześnie wesprzeć jedną z trzech organizacji społecznych: Kampanię Przeciw Homofobii, Centrum Praw Kobiet lub Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. AGORA S.A. właściciel Gazety, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.
Należąca do AGORA S.A. „Gazeta Wyborcza” w nowej akcji zachęca innych do pomocy poprzez zakup prenumeraty cyfrowej. Na stronie Wyborcza.pl/pomagamy czytelnicy wybierają rodzaj prenumeraty, a następnie wskazują organizację, na której konto ma zostać przekazany cały przychód z prenumeraty.
W ramach akcji „Czytasz i pomagasz!” można wesprzeć następujące organizacje:
  • Kampanię Przeciw Homofobii, która zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w polskim społeczeństwie.
  • Centrum Praw Kobiet – to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. CPK m.in. prowadzi działania edukacyjne, a także udziela pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji.
  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej działa na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielając im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego. Od 10 lat prowadzi bezpłatne porady prawne, pomaga cudzoziemcom, imigrantom i uchodźcom.
Akcja „Czytasz i pomagasz” jest przykładem marketingu zaangażowanego społecznie, który umożliwia połączenie celów biznesowych i społecznych. źródło: materiały prasowe firmy.