Czy potrafimy projektować z myślą o osobach starszych? Srebrna gospodarka tematem webinarium #TransferHUB

16 października 2020

Jak wygląda sytuacja seniorów w Polsce? W którym kierunku powinien rozwijać się system wsparcia dla seniorów i seniorek? Jakie są ich oczekiwania? Czym jest tzw. srebrna gospodarka? Jak uniknąć konfliktu pokoleń? O tym na najbliższym webinarium Inkubatora TransferHUB, które odbędzie się 21 października w godz. 10-12. Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarejestruj się na wydarzenie: transferhub.clickmeeting.com/projektowanie-dla-osob-starszych/register

21 października (środa) w godz. 10-12 odbędzie się najbliższe webinarium z cyklu „Praca przyszłości”, organizowane w ramach Inkubatora TransferHUB. Spotkanie będzie okazją do dyskusji o tym, w jaki sposób kryzys demograficzny w Europie może być szansą na stworzenie w naszym kraju nowego rodzaju biznesu związanego z usługami skierowanymi do seniorów. Gościnią webinarium będzie Małgorzata Stanowska – koordynatorka ogólnopolskiego programu „Seniorzy w akcji”, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych oraz wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie. Jak wynika z danych GUS, osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią w Polsce około 25% ogółu mieszkańców, a samych osób powyżej 80 roku życia jest 1,7 miliona. Do 2030 roku liczba ludności 60+ wyniesie, według szacunków GUS, 10,8 mln osób. Wymaga to zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem prawa do godnego życia, równego traktowania i włączenia społecznego osób starszych. Zarówno w kontekście ról opiekuńczych (czytaj więcej w raporcie z badania FOB: https://bit.ly/FOB_RoleOpiekuncze), jak i rozwoju inkluzywnego rynku pracy, otwartego także na osoby starsze. O tym, jak projektować usługi i produkty z myślą o seniorkach i seniorach, opowiedzą goście webinarium 21 października. W drugiej części spotkania Weronika Chodacz z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przedstawi szczegółowo to, jak będzie wyglądało wsparcie innowatorek i innowatorów i czego po inkubatorze mogą się spodziewać.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji pod adresem: transferhub.clickmeeting.com/projektowanie-dla-osob-starszych/register Liczba miejsc ograniczona.

– Organizujemy jesienne webinaria z ekspertami i ekspertkami w obszarach, którymi zajmować się będzie Inkubator TransferHUB. Chcemy przyjrzeć się współczesnym problemom związanym z kwestią zatrudnienia, szukać inspiracji i otwierać głowy. Podczas spotkań między innymi będzie można poznać doświadczenia innowatorów ze współpracy z TransferHUB oraz skonsultować pomysł na innowację. Spotkania odbywać się będą online w dziewięć jesiennych śród. Zaczynamy zawsze o godzinie 10.00 – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Trwa już nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę: https://www.transferhub.pl/.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

–  W ramach TransferHUB podejmujemy tematy związane z pracą przyszłości, która zaczyna się już dziś. Wśród nich jest także bardzo ważna kwestia szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa i wpływ tego zjawiska na rynek pracy. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom może być bardziej skuteczne, jeśli wykorzystamy potencjał  innowacji społecznych.TransferHUB jest  idealnym miejscem do testowania takich pomysłów, otwartą przestrzenią do  szerokiego  zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych. Cieszymy się z możliwości współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przy tym projekcie. Zapraszamy serdecznie skorzystania z możliwości, które oferujemówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>