Czy kobiety mają prawo do kariery?

18 lutego 2014

64 proc. Polaków uważa, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeśli przez to nieco mniej będą zajmować się rodziną – wynika z najnowszego badania TNS Polska.

20 lat temu (w 1994 r.) było znacznie mniej zwolenników takiego poglądu – 46 proc.

W lipcu 1994 r. Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP), a w styczniu 2014 r. – TNS Polska zapytały Polaków o opinie dotyczące roli kobiet i mężczyzn w rodzinie.

Wyniki badań przesłane w czwartek PAP pokazały, że w porównaniu z 1994 r. zmianie uległ stosunek do obowiązków kobiet związanych z rodziną.

20 lat temu Polacy byli podzieleni na dwie niemalże tak samo liczne grupy; 46 proc. twierdziło, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeżeli przez to nieco mniej mogą zajmować się rodziną, a 50 proc. uważało, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, a dopiero później mogą myśleć o sukcesach zawodowych.

Obecnie większość Polaków zgadza się z tym drugim poglądem (64 proc.), a jedna trzecia (31 proc.) uważa, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami.

Od 1994 nie zmieniły się poglądy na temat podziału obowiązków w rodzinie. Ponad połowa Polaków (57 proc. w porównaniu do 67 proc. w 1994 r.) uważa, że w rodzinie ważne jest solidarne dzielenie się obowiązkami, bez podziału na prace kobiece i męskie. 40 proc. ankietowanych (30 proc. – w 1994 r.) jest z kolei przekonanych, że w polskich domach funkcjonuje podział na obowiązki oraz prace typowo kobiece i typowo męskie.

Podobne jak 20 lat temu są też opinie Polaków dotyczące możliwości pogodzenia szczęścia rodzinnego z karierą zawodową. 71 proc. Polaków (76 proc. – w 1994 r.) uważa, że przy dobrej woli jest to możliwe, natomiast 24 proc. badanych (19 proc. – w 1994 r.) jest przekonanych, że prawdziwe szczęście rodzinne wymaga rezygnacji z sukcesów i kariery zawodowej.

Kobiety przejawiają więcej wiary w możliwość pogodzenia sfery rodzinnej oraz zawodowej. Według wyników z 2014 r. trzy czwarte pań (75 proc.) wobec dwóch trzecich (66 proc.) mężczyzn uważa, że przy dobrej woli możliwe jest pogodzenie szczęścia rodzinnego z karierą zawodową.

Ponadto kobiety częściej niż panowie opowiadają się przeciwko przedkładaniu ról kobiecych związanych z domem i rodziną nad pozostałe. 69 proc. kobiet – w porównaniu do 58 proc. mężczyzn – uważa, że panie mają prawo do kariery zawodowej, nawet gdy przez to mniej mogą zajmować się rodziną.

Zwolennikami poglądu, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, jest co trzeci mężczyzna (36 proc.) i co czwarta kobieta (26 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Żródło: Serwis Samorządowy PAP