Czy kobiety kierują społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce?

7 marca 2013

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłasza Listę Kobiet Polskiego CSR-u. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 50 kobiet, które znalazły się w zestawieniu to ekspertki, menedżerki i prezeski na co dzień związane z tematem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane liderki poprzez prowadzone działania i inicjatywy mają realny wpływ na rozwój tematu społecznej odpowiedzialności w Polsce. Warto nadmienić, że jest to tylko część kobiet, które codziennie w swojej pracy zajmują się wdrażaniem tej koncepcji w praktyce. Poprzez dodatkowe zaangażowanie i inicjatywy mają znaczący wkład w upowszechnianiu strategii biznesowej opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Na liście znalazły się menedżerki, członkinie zarządów firm, przedstawicielki organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata akademickiego.

„Oceniając ostatnie lata rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, widać ogromną rolę kobiet. Są obecne we wszystkich sektorach i branżach i w sposób widoczny przyczyniają się do rozwoju odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Tworząc listę najważniejszym kryterium były dla nas nie tyle kobiece sukcesy w miejscu pracy, co zaangażowanie tych pań w dodatkowe inicjatywy biznesowe, rządowe czy akademickie. Liderki CSR-u przygotowują publikacje, organizują konferencje branżowe, prowadzą zajęcia dla studentów dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zdecydowaliśmy się przygotować Listę, ponieważ nasze 13-letnie doświadczenie oraz formuła funkcjonowania jako think-and-do-thanku daje nam możliwość kompleksowej analizy rynku” – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na pierwszej Liście Kobiet Polskiego CSR-u 24 panie reprezentuje biznes, 10 organizacje pozarządowe, 6 środowisko akademickie. Jest także 5 przedstawicielek instytucji publicznych i administracji publicznej, 2 dziennikarki, 2 przedstawicielki związków pracodawców oraz reprezentantka związków zawodowych.

Pierwsza Lista Kobiet Polskiego CSR-u WERSJA PDF DO POBRANIA

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl