Czwarty urząd miasta z Kartą Różnorodności – witamy Gdańsk wśród sygnatariuszy

3 października 2017

Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu Urzędu Miasta Gdańska podpisał Kartę Różnorodności, skłądając tym samym deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w magistracie. Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało Kartę. Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. Podpisując Kartę Różnorodności Gdańsk dołączył do grona prawie dwustu organizacji, firm i instytucji w Polsce, które zobowiązały się, jako pracodawcy, do aktywnych działań na rzecz promowania polityk równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

>> Czytaj więcej o Karcie Różnorodności

– Polska zawsze była krajem wielu narodów i kultur. Po drugiej wojnie światowej z polskiego krajobrazu zniknęła duża część naszego dziedzictwa. Z biegiem lat zapominaliśmy o różnorodności, która budowała naszą tożsamość. Teraz, podpisując Kartę Różnorodności, chcemy o tym przypomnieć. Musimy odbudować w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. To właśnie w Gdańsku pokazujemy, że istotą człowieczeństwa jest różnorodność i wolność. A naszym obowiązkiem jest stworzenie równych warunków do życia dla każdego człowieka. Tak, by nikt nie czuł się wykluczony z życia w żadnym jego aspekcie – mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Wspólnie z Prezydentem Adamowiczem Kartę podpisała Sekretarz Miasta Danuta Janczarek, odpowiedzialna w Urzędzie za zasoby ludzkie i politykę zatrudnienia, co pokazuję, że magistrat zauważa i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą dbanie o różnorodność zatrudnianych osób.

O tym, jak ważne jest podpisanie Karty Różnorodności przez samorządy, mówiła Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podkreślała, że siłą Urzędu Miejskiego jest nie tylko bycie znaczącym pracodawcą w regionie, ale również możliwość bycia wzorem dla innych firm i instytucji w zarządzaniu różnorodnością.

Podpisanie Karty Różnorodności nastąpiło na inauguracji prac nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w mieście. I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku przyjęło u siebie gdańskich aktywistów i aktywistki organizacji pozarządowych, działających przeciw wykluczeniu, przedstawicieli i przedstawicielki szkół i uczelni wyższych, Radnych Miasta i wszystkie osoby, którym bliska jest idea przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans. Zespół ekspertów i ekspertek, do wiosny 2018 roku, stworzy rekomendacje do zmian dzięki którym Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej otwartym, włączającym i przyjaznym dla każdej mieszkającej w nim osoby. Zwieńczeniem prac będzie głosowanie Rady Miasta nad przyjęciem Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Karta Różnorodności (60.58 KB)

źródło: materiały prasowe UM Gdańska