Czerwcowe spotkanie Kart Różnorodności

20 czerwca 2012

W dn. 7-8 czerwca w Brukseli odbyło się ósme spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział Magdalena Andrejczuk i Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie połączone było z warsztatem zorganizowanym dla firm z różnych krajów – sygnatariuszy Karty Różnorodności nt. mierzenia korzyści z zarządzania różnorodnością. Efektem warsztatu będzie broszura na ten temat.

Przedstawiciele i przedstawicielki Karty Różnorodności z różnych krajów zajęli się natomiast kwestiami rozwoju Platformy, podpisywaniem Karty w nowych krajach oraz bieżącymi pracami.

W spotkaniu wzięła udział Lina Papamichalopoulou – Head of Unit  „Non discrimination policies and Roma coordination” Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

Pod koniec jesieni kolejne Państwa zainicjują Kartę Różnorodności:  23 września – Irlandia, 3 października – Finlandia, na początku listopada – Estonia.