Czego pracownicy oczekują od firm? Raport „People at Work 2022”

20 września 2022

Pracownicy chcą zmian. Nowego znaczenia nabierają dla nich gwarancja i stabilność zatrudnienia oraz etyka w biznesie. Mają też wysokie oczekiwania wobec zadowolenia z pracy. Pracodawcy muszą też przywiązywać większą wagę do zdrowia psychicznego. To wyniki badania przeprowadzonego w 17 krajach.

Raport „People at Work 2022: A Global Workforce View” został opracowany na podstawie internetowego badania ADP Research Institute przeprowadzonego wśród 32 924 pracowników w 17 krajach na całym świecie w okresie od 1 do 24 listopada 2021 roku.

Najważniejsze zagadnienia omówione w raporcie:

  • Pracownicy chcą zmian: nowe znaczenie gwarancji zatrudnienia i etyki w biznesie
  • Zadowolenie z pracy i perspektywy na przyszłość: wysokie oczekiwania pracowników
  • Płaca i świadczenia: wynagrodzenie jest najważniejsze, ale coraz bardziej liczą się też inne czynniki
  • Zdrowie psychiczne: rosnący poziom stresu pogarsza jakość pracy
  • Praca zdalna i organizacja życia: pracownicy coraz śmielej dokonują wyborów

Pakiet oczekiwań pracowników ma teraz zupełnie nowy wymiar. W pracy nie chodzi już wyłącznie o wynagrodzenie i inne świadczenia finansowe oraz dodatki: pracodawcy muszą uwzględniać znacznie szerszy wachlarz czynników, i to w coraz głębszym ujęciu, aby dawać swoim pracownikom poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa. Oprócz wynagrodzenia i możliwości awansu ważna jest też równowaga między życiem zawodowym a osobistym, kwestie związane z ogólnym samopoczuciem i posiadaniem rodziny oraz wartości wyznawane przez firmę. Do zyskania (lub stracenia) jest obecnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Pandemia sprawiła, że pracownicy przeorganizowali swoje priorytety i są skłonni odejść z pracy, jeśli pracodawca nie spełnia ich standardów w różnych kwestiach. Nasuwa się zatem pytanie: czy pracodawcy są w stanie zadowolić pracowników bez uszczerbku dla swoich celów biznesowych?
[fragment wprowadzenia do raportu]

Znaczenie różnorodności, równości i inkluzji

Jak wynika z badania, trzy czwarte (76%) pracowników rozważyłoby zmianę pracy, gdyby okazało się, że w ich firmie istnieje niesprawiedliwa różnica płacowa związana z płcią albo brakuje polityki w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności. 50% pracowników twierdzi, że ich pracodawca poprawił się pod względem eliminowania nierówności
płacowych ze względu na płeć. 48% uważa, że kwestie różnorodności i inkluzywności są częściej uwzględniane niż 3 lata temu.

POBIERZ RAPORT »

Zobacz infografikę „Jakie są potrzeby pracowników i jak Twoja firma może na nie odpowiedzieć?” »