Cykl seminariów „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie”

20 lutego 2015

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów informacyjno-szkoleniowych pt. „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?”, organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Seminaria są dedykowane dużym firmom (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących.

Dzięki udziałowi w seminarium mogą Państwo uzyskać następujące korzyści:

Dla firm:
– Wsparcie doradcze dla firm we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne;
– Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”;
– Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi firmami;

Dla uczestników/uczestniczek:
– Poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności w obszarze równości szans w miejscu pracy;
– Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi specjalistami z zakresu HR/CSR;
– Możliwość budowania sieci kontaktów z osobami zajmującymi się HR/CSR.

Seminaria odbywać się będą w okresie luty-kwiecień 2015 r., w poniższych miastach:
– Warszawa: 24 i 25 lutego,
– Poznań: 3 i 4 marca,
– Gdańsk: 10 i 11 marca,
– Kraków: 17 i 18 marca,
– Wrocław: 14 i 15 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące seminariów, harmonogramu wydarzeń oraz samego projektu, znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl. Na stronie dostępny jest także formularz zgłoszeniowy, który jest jedyną formą zarejestrowania firmy do udziału w seminarium. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnym Regulaminem seminariów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy: Agnieszka.Piechocinska@mpips.gov.pl oraz Jolanta.Waszkiewicz@mpips.gov.pl.

Seminaria organizowane są w ramach projektu pt. „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Źródło: www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.