Cykl spotkań dotyczących osób +50 na rynku pracy rozpoczęty

28 marca 2023

15 marca 2023 r. rozpoczęła prace grupa robocza złożona z przedstawicieli firm, działających na rzecz pracowników +50 oraz tworząca dobre praktyki w tym obszarze. W jej skład weszli przedstawiciele m.in. BNP Paribas, Philip Morris International, NatWest, Polpharma, Ergo Hestia, BGK, IKEA, Jeronimo Martins, Randstad i Antal.

Grupa będzie spotykać się raz w miesiącu, by omawiać wyzwania oraz potrzeby pracowników +50 w różnych obszarach, m.in. w procesie rekrutacji, rozwoju zawodowego czy wizerunku przedstawicieli_ek tej grupy w przestrzeni publicznej. Efektem prac grupy będzie raport, poświęcony sytuacji osób +50 na rynku pracy, zestaw dobrych praktyk i rekomendacji niezbędnych zmian.

Podczas spotkania inauguracyjnego osoby uczestniczące dyskutowały na temat realiów demograficznych w Polsce oraz szans i wyzwań dla pracodawców związanych z grupą +50. Zagadnienie przybliżyły dwie badaczki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prof. Irena Kotowska oraz prof. Anna Ruzik-Sierdzińska. O skutecznych rozwiązaniach, proponowanych przez biznes, opowiedziały też przedstawicielki trzech firm: BNP Paribas, NatWest oraz Philip Morris International.

Kolejne wydarzenie odbędzie się już 18 kwietnia. Jego tematem będzie rekrutacja osób +50. Tym razem będzie można wysłuchać ekspertów_ki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy przybliżą zjawisko ageizmu na rynku pracy. Oddamy głos także dr Małgorzacie Majewskiej, która opowie o języku włączającym i wykluczającym osoby +50. Swoimi doświadczeniami z przebiegu rekrutacji podzieli się również przedstawicielka firmy rekrutacyjnej Antal.