Credit Agricole świętuje Tydzień Różnorodności

3 listopada 2020

Bank Credit Agricole włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Przez najbliższy tydzień pracownicy banku będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach, które mają na celu budowanie kultury wzajemnego szacunku i poszanowania różnorodności. Akcja jest częścią obchodów miesiąca różnorodności organizowanego w listopadzie przez spółki Grupy Crédit Agricole na całym świecie.

Crédit Agricole jest jedną z największych grup finansowych na świecie. Obecna jest w 47 krajach, a pracuje w niej 142 000 osób w różnym wieku, o różnym kolorze skóry, pochodzeniu czy poglądach. 54 proc. pracowników to kobiety, a 1606 to liczba osób z niepełnosprawnościami. Różnorodność jest więc nieodłączną częścią DNA Grupy CA i wszystkich należących do niej spółek, w tym Credit Agricole w Polsce.

Jednym z założeń strategii Credit Agricole jest tworzenie inspirującego miejsca pracy – różnorodnego, otwartego, dającego satysfakcję i energię do działania. Bank dąży do tego, by różnorodność była zauważalna w wielu obszarach firmy oraz miała pozytywny wpływ na jej kulturę organizacyjną. Pokazywanie pozytywnych aspektów różnorodności zapobiega jednemu z problemów współczesnego świata: dyskryminacji, a sprzyja otwartości, współpracy i efektywnemu rozwiązywaniu problemów.

– Mnogość punktów widzenia i refleksji jest atutem każdej firmy, która chce się rozwijać i dostosowywać do stale zmieniającego się świata. Dlatego inwestujemy w projekty, które wspierają i promują różnorodność w firmie. W środowisku pracy, które szanuje każdego z nas możemy skupić się na innowacyjności i produktywności – dwóch elementach absolutnie niezbędnych do codziennej realizacji naszej misji. Każdy musi czuć się swobodnie, by dzielić się swoimi pomysłami. Przy realizacji projektów trzeba koniecznie uwzględniać wszystkie pojawiające się perspektywy. Jest to również gwarancja, trwałego zaangażowania się pracowników w działalność organizacji – tłumaczy Beata Janczur, wiceprezes zarządu banku.

Aby utwierdzić w tych przekonaniach wszystkich pracowników, Credit Agricole przygotował dla nich Tydzień Różnorodności, który potrwa do 6 listopada i odbędzie się w ramach Miesiąca Różnorodności organizowanego przez spółkę-matkę banku. Do głównych wydarzeń Tygodnia należą webinaria i warsztaty, podczas których pracownicy dowiedzą się jak poradzić sobie z różnorodnością ról i wyzwań zawodowych oraz usłyszą o tzw. unconscious bias czyli nieświadomych uprzedzeniach. Ciekawym punktem programu są też debaty online, w których aktywny udział mogą wziąć wszyscy pracownicy banku. Do podejmowanych tematów należą: „Tolerancja czy akceptacja – czy miejsce pracy może mieć wkład w równość?”, „Wellbeing vs. Depresja – trudności emocjonalne i inne wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego w miejscu pracy oraz „Codzienność z perspektywy opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Zwieńczeniem Tygodnia będzie konferencja „Stereotypy: niewinny… ale… odpowiedzialny!” organizowana przez Grupę CA dla pracowników na całym świecie. Poprowadzi ją w formule online Patrick Scharnitzky – dr psychologii społecznej, ekspert ds. inkluzji i mechanizmów psychospołecznych.

Chociaż Tydzień Różnorodności zorganizowany jest z myślą o pracownikach, Credit Agricole nie zapomina też o otoczeniu zewnętrznym. Bank został partnerem głównym V edycji projektu społecznego „Kobiety u progu kariery zawodowej” realizowanego 27 listopada przez Fundację Business Boutique, Wydarzenie to powstało z myślą o kobietach, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę lub poszukują nowych inspiracji oraz dróg rozwoju.

Wspierając różnorodność, Credit Agricole pamięta też o swoich klientach.

– Polityka Różnorodności jest kluczowym atutem zarówno w relacjach wewnątrz organizacji jak i z klientami. Chcemy być organizacją reprezentującą przedstawicieli całego społeczeństwa, w tym także np. osoby z niepełnosprawnością. Budowanie trwałych relacji opartych na szacunku i zaufaniu jest spójne z sensem naszego istnienia – mówi Beata Janczur.

Credit Agricole prowadzi wiele działań wspierających swoich klientów. Koncentruje się na potrzebach osób starszych, co szczególnie ważne w okresie pandemii, oraz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza głuchych i niedosłyszących. Jednym z celów Credit Agricole jest podniesienie standardów obsługi osób z problemami słuchu oraz zmiana postrzegania osób niesłyszących i ich integracja. Inicjatywy te przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i znoszeniu barier komunikacyjnych.

Od 2018 r. Credit Agricole jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, a w 2019 r. bank wypracował własną politykę zarządzania różnorodnością.

Źródło: inf. pras.