Co Cię wyróżnia? Zapytaliśmy Warszawiaków.

16 maja 2016

W sobotę 14 maja pod Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbył się happening „Co Cię wyróżnia”, podczas którego nagrywaliśmy, z udziałem przechodniów spotu promujący II Warszawski Dzień Różnorodności. Impreza realizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Stowarzyszenie Lambda Warszawa, a współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa odbędzie się 18 czerwca na skwerze przy muzeum POLIN. Na premierę spotu zapraszamy natomiast 24 maja w czasie III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

logo wdrForum Odpowiedzialnego Biznesu od lat zajmuje się działaniami na rzecz promocji zarządzania różnorodnością i wprowadzania działań antydyskryminacyjnych w biznesie w ramach programu Karta Różnorodności. Jednak działania na rzecz walki z dyskryminacją i ukazywanie potencjału różnorodności są bardzo istotne nie tylko w ramach zarządzania firmą, ale także w procesie budowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też, rok temu rozpoczęliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa przy organizacji Warszawskiego Dnia Różnorodności, aby promować tolerancję wśród mieszkańców Stolicy. Celem imprezy jest zwiększenie świadomości na temat sytuacji osób należących do grup mniejszościowych, skutków, jakie niesie za sobą dyskryminacja oraz uświadamianie mieszkańców jak i dlaczego dyskryminacji należy przeciwdziałać.

Celem sobotniego happeningu było oswojenie różnorodności i uświadomienie uczestnikom, że tak naprawdę, każdy z nich tworzy Warszawę Różnorodną, bo każdy jest wyjątkowy – posiadający cechy wyróżniające go na tle pozostałych. Realizowany w ramach projektu spot ma pokazać, że mieszkańcy stolicy są różnorodni, ciekawi i chcą tworzyć otwartą i tolerancyjną Warszawę.

Uczestnikami akcji były osoby w różnym wieku, mieszkańcy Warszawy i turyści, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzią na pytanie „Co Cię wyróżnia?”. Z pośród kilkudziesięciu nagranych wypowiedzi wybrane zostaną najciekawsze, które trafią do spotu, który będzie promował II Warszawski Dzień Różnorodności.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „II Warszawski Dzień Różnorodności” realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.