Co analiza big data mówi nam o reprezentacji kobiet w zarządach spółek?

30 marca 2020

Z danych OECD wynika, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w zarządach firm wszystkich branż. 

Według ADIMA (OECD Analytical Database on Individual Multinationals and their Affiliates) kobiety stanowią tylko 16% członków zarządu w 500 największych przedsiębiorstwach wielonarodowych (według kapitału rynkowego), a w sektorze informatycznym – zaledwie 12%. Nawet w branży, gdzie wskaźniki te są najwyższe (czyli np. w firmach produkujących artykuły gospodarstwa domowego), kobiety stanowią mniej niż 20% członków zarządu. Tylko 1 na 20 spośród największych firm może pochwalić się co najmniej trzydziestoprocentowym udziałem kobiet w zarządzie.

źródło: OECD

Kobiety stanowią 24% wszystkich członków zarządu urodzonych w latach 1970–79, co oznacza, że w tej grupie wiekowej ich udział jest 4 razy wyższy niż w grupie osób urodzonych w latach 1940–49. Co ciekawe, dane OECD nie potwierdzają hipotezy, że im młodsza firma, tym mniejsze są dysproporcje między kobietami i mężczyznami.

Źródło: OECD

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej OECD >>

Źródło: oecd.org