Ciekawy Zespół w Orange Polska

16 października 2014

Opiekun Karty Różnorodności Orange Polska niedawno wydał Raport Społecznej Odpowiedzialności 2013. W rozdziale Ciekawy Zespół, który jest jednym z priorytetów strategii CSR firmy można przeczytać o podejściu firmy do zarządzania zasobami ludzkimi. Firma uważa, że kluczem do sukcesu są jej pracownicy, dlatego za główne wyzwanie stawia sobie tworzenie takiej kultury współpracy, w której wszyscy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje. Według firmy podstawą do budowania pozycji dobrego pracodawcy jest dialog z pracownikami i współpracownikami, słuchanie opinii na temat firmy oraz szukanie rozwiązań problemów zgłaszanych przez pracowników, by zmieniać organizację na jeszcze lepsze miejsce pracy.

Istotne znaczenie ma dla Orange Polska zarządzanie różnorodnością. Różnice, które cechują pracowników takie jak wiek, płeć, postawa życiowa, poglądy, profile zawodowe, przyczyniają się do poszerzania horyzontów firmy, mają także istotny wpływ na lepsze rozumienie potrzeb jej klientów. Umiejętne zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy otwiera przed firmą nowe możliwości. Wyzwaniem jest tworzenie na co dzień kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku. Dlatego też wśród pracowników propagowana jest wiedza na temat zarządzania różnorodnością, a w ocenę kompetencji menadżerów obok orientacji na wyniki, czy myślenia strategicznego wpisane jest zarządzanie różnorodnością właśnie.

Istotne są dla nas także działania podejmowane na zewnątrz firmy. Po raz kolejny przyjęliśmy na siebie tytuł Opiekuna Karty Różnorodności w Polsce. Jako członkini Rady Różnorodności, działającej przy Konfederacji Lewiatan, mam przyjemność uczestniczyć w jej pracach. Ważny jest także udział w badaniach dotyczących różnorodności w miejscu pracy. Dlatego wzięliśmy udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego badania Barometr Różnorodności wskaźnikiem Diversity Index. Nasz wskaźnik to 65%. Wynik wysoki, ale przed nami wciąż sporo wyzwań, którym postaramy się sprostać– mówi Marcelina Pytlarczyk, Ekspert ds. CSR i koordynatorka Diversity w Orange Polska.

Źródło: Orange Polska