Chiesi Poland Sygnatariuszem Karty Różnorodności

15 lipca 2020

Firma farmaceutyczna Chiesi Poland, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podpisała dziś Kartę Różnorodności. To grono liczy już 282 pracodawców. 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach UE jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. To inicjatywa, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się a wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Podpisanie Karty Różnorodności to kolejny krok potwierdzający zaangażowanie firmy we wdrażaniu i promowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju zarówno w organizacji, jak i wśród interesariuszy zewnętrznych. Firma aktywnie działa także na rzecz wsparcia otoczenia w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2, udzielając pomocy szpitalom. O prowadzonych przez nią inicjatywach informowaliśmy m.in. w ramach akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie >>

Chiesi angażuje się także w prace Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Czytaj więcej o spotkaniu ROP poświęconym roli zarządzania różnorodnością tutaj >>