Certyfikat zarządzania różnorodnością

29 grudnia 2014

Firma BPIC, jako wyłączny przedstawiciel firmy AFNOR na polskim rynku, oferuje certyfikację wg kryteriów standardu Nagrody Różnorodności.

Standard „Nagroda Różnorodności” (Diversity Award) to przedsięwzięcie wywodzące się z Francji. Jest to norma dotycząca zarządzania różnorodnością w rekrutacji i HR, odnosząca się do 7 obszarów dyskryminacji. Koncentruje się na polityce i praktykach zatrudnienia w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.

Nagroda została przyznana już kilkuset organizacjom we Francji, włącznie z Ministerstwem Finansów, oraz firmom takim jak: Alcatel, BNP Paribas, Credit Suisse, Eurosport, France Televisions, L’Oreal.

Proces przyznawania nagrody różnorodności jest procesem zbliżonym do certyfikacji systemów zarządzania, z tą różnicą że certyfikat jest wydawany na cztery lata w audit nadzorczy następuje dopiero do dwóch latach. Czyli w czteroletnim cyklu certyfikacji organizacja tylko dwukrotnie przechodzi audit.

Celem tego projektu jest nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale również promowanie dobrych praktyk zarządzania różnorodnością oraz zwiększenie udziału grup wykluczonych społecznie w zatrudnieniu.

Standard „Nagrody Różnorodności” został opracowany przez firmę AFNOR, we współpracy z rządem francuskim. Standard można bezpłatnie pobrać TUTAJ.

Źródło: BPIC Sp. z o.o.