CEMEX Polska nagrodzony za zarządzanie różnorodnością

18 grudnia 2015

CEMEX Polska został tegorocznym laureatem XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL), organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Podczas gali 15 grudnia firma otrzymała bursztynową statuetkę za zarządzanie różnorodnością. Kapituła konkursu doceniła strategiczne podejście CEMEX Polska do różnorodności oraz konkretne programy skierowane do różnorodnych grup pracowniczych.

W CEMEX Polska od lat różne aspekty różnorodności są uwzględniane w wewnętrznych politykach zatrudnienia, rozwoju osobistego, wynagradzania i tworzenia klimatu w miejscu pracy. Przez kampanie informacyjne, szkolenia i dedykowane programy staramy się budować świadomość pracowników na temat poszanowania różnorodności i pozytywów z niej płynących – dla ludzi i dla firmy.

Dlaczego różnorodność jest ważna dla CEMEX?

–  Wierzę, że różnorodność naszej organizacji jest kluczowa dla zachowania przewagi konkurencyjnej CEMEX na polskim rynku materiałów budowlanych. Różnorodne zespoły postrzegają rzeczywistość szerzej i głębiej, mają większy potencjał do tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań – a takich rozwiązań potrzebujemy, aby trafniej odpowiadać na potrzeby różnorodnych grup klientów jak i do tego, aby udoskonalać nasze wewnętrzne procesy i przechodzić na kolejne poziomy sprawności operacyjnej – mówi Marcelo Catala, Prezes CEMEX Polska.

Zarządzanie różnorodnością jest kluczowe dla budowania zaangażowania pracowników

CEMEX Polska jest częścią dużej globalnej organizacji z dużą liczbą różnych narodowości, kultur, rynków i zwyczajów w prowadzeniu biznesu. Różnorodność jest w naszym organizacyjnym DNA. Z praktyki wiemy, jaką wartość wnosi dzielenie się różnorodnymi doświadczeniami. Od lat uczymy się od kolegów i koleżanek z innych krajów i bardzo często dzielimy się naszymi dobrymi praktykami.

Zarządzanie różnorodnością jest kluczowe dla budowania zaangażowania pracowników. Dążymy do tego, aby bez względu na wiek, płeć, sprawność, czy też inne cechy podmiotowe – czuli się w naszej organizacji szanowani i ważni – zarówno tu i teraz oraz dla przyszłości firmy. Od lat staramy się wprowadzać programy wyrównujące szanse w różnych obszarach. Wdrożyliśmy już wiele systemowych rozwiązań, które będziemy doskonalić i rozbudowywać. Nagroda przyznana przez kapitułę konkursu Lider ZZL będzie dla nas ogromną motywacją do tego, aby starać się jeszcze bardziej – podsumowała Kamila Skorupińska, Dyrektorka Pionu Zarządzania Ludźmi i Organizacją.

W CEMEX Polska funkcjonuje wiele programów wspierających różnorodność. Program TWOJA RODZINA służy wsparciu pracowników-rodziców w łączeniu wyzwań rodzinnych i zawodowych. Program AKTYWNI na 50+, w raz z siecią społeczną „Klub 50+”  –  aktywizuje osoby po 50. roku życia do dbałości o rozwój osobisty i kondycję zdrowotną i fizyczną. FORUM KOBIET –  inspiruje kobiety do świadomego zarządzania własną karierą zawodową i buduje sieć wsparcia w wyzwaniach życiowych.

W ramach programu BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ CEMEX realizuje szereg inicjatyw skierowanych do młodych pokoleń –  pomaga im przygotować się do pierwszej pracy i przejścia z roli ucznia/ studenta do roli pracownika.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie. Od pierwszej edycji Konkurs wspiera Prezes Narodowego Banku Polskiego. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych. Obok CEMEX Polska w tegorocznej edycji konkursu Lidera ZZL laureatami zostały firmy: DPD, Nextir oraz Orange.