Budimex nowym sygnatariuszem Karty Różnorodności

10 listopada 2016

logo_budimex8 listopada firma Budimex dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. W ten sposób firma chce promować i rozpowszechniać wśród Pracowników politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, którą przyjęła we wrześniu tego roku.

Zasady równego traktowania pracowników zawsze odgrywały istotną rolę w polityce personalnej Budimeksu. Chcąc to podkreślić, we wrześniu spółka przyjęła Politykę Różnorodności, a teraz dołączyła do grona 150 sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Popierając tę międzynarodową inicjatywę Budimex chce położyć jeszcze większy nacisk na promowanie w firmie zasad równego traktowania wszystkich swoich pracowników oraz do zapobiegania  jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, wiek, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy wyznanie, wierząc, że wspieranie różnorodności niesie za sobą wymierne korzyści i wpływa na rozwój i innowacyjność organizacji, dając pracownikom szansę wspólnego uczenia się oraz wzajemnego dzielenia wiedzą.

 Zobacz pełną LISTĘ SYGNATARIUSZY KARTY W POLSCE.

źródło: materiały firmy