BNP Paribas Bank Polska wdraża ułatwienia w bankowości elektronicznej

31 lipca 2019

Łatwość korzystania, dostępność wyższe bezpieczeństwo – Bank BNP Paribas oddaje w ręce użytkowników GOonline – bankowość elektroniczną, mając na uwadze przede wszystkim „user expercience”. GOonline przygotowana jest z myślą o wszystkich klientach, ich zróżnicowanej historii i potrzebach, umożliwiając na bieżąco zmiany zgodnie z ich oczekiwaniami. 

Platforma GOonline badana jest pod kątem dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. We współpracy z firmą doradczą eksperci banku sprawdzają m.in.: przejrzystość serwisu, łatwość poruszania się po nim, strukturę, nawigację, kolorystykę umożliwiającą niezakłócony odbiór treści, prostotę, zwięzłość, jednoznaczność języka. W oparciu o przeprowadzone analizy powstaje raport wskazujący na błędy dostępności i przedstawiający konkretne rekomendacje zmian.

Źródło: mat. pras.