Opublikowano raport nt. mowy nienawiści w Polsce

2 marca 2017

Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Fundacją Batorego zaprezentowało raport z badań, z których wynika, że ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w internecie i Polacy coraz częściej słyszą wypowiedzi antymuzułmańskie czy antysemickie w telewizji oraz sami przyzwalają na mowę nienawiści wobec gejów i lesbijek. Prezentacja raportu odbyła się 27 lutego na spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport Mowa nienawiści, mowa pogardy, dotyczący przemocy werbalnej wobec mniejszości, jest diagnozą postaw Polaków wobec mowy nienawiści i pokazuje zmiany, jakie się dokonały w ostatnich dwóch latach.

ZOBACZ RAPORT

Jak wynika z badania, w 2016 roku mowy nienawiści w Polsce najczęściej doświadczali homoseksualni mężczyźni oraz uchodźcy. Polacy z mową nienawiści spotykają się najczęściej w internecie, telewizji i podczas codziennych rozmów i na ulicy.

W latach 2014 – 2016 znacząco wzrósł odsetek osób mających do czynienia z mową nienawiści w mediach i sytu- acjach codziennych, również w mediach tradycyjnych, mowa nienawiści pojawia się dziś częściej niż przed dwoma laty – czytamy w treści raportu.

Zobacz relację z prezentacji raportu

Niepokojące wnioski płyną z raportu zwłaszcza w kontekście osób młodych, którzy częściej niż dorośli stykają się z mową nienawiści. 64% nastolatków przyznało się do stosowania którejś z form mowy nienawiści. Autorzy badania podkreślają, że młodzież stykająca się z mową nienawiści gotowa jest do naruszania innych norm społecznych oraz deklaruje większą gotowość do użycia przemocy w życiu codziennym. W ciągu ostatnich dwóch lat (2014-2016) spadła wrażliwość młodzieży na mowę nienawiści – mniej badanych uznało wypowiedzi przeciw mniejszościom za obraźliwe.

Gdzie spotykamy się z mową nienawiści?

Autorzy badania wskazują, że miejscami gdzie najczęściej spotykamy się z mową nienawiści, są: internet, telewizja, rozmowy ze znajomymi i miejsca publiczne. Najwięcej, bo 95,6% młodzieży deklaruje zetknięcie się z nią w środowisku wirtualnym; dla dorosłych miejscem gdzie najczęściej napotykają mowę nienawiści jest telewizja – na to medium wskazało 77,9% badanych.

W badaniu wzięło udział 1052 dorosłych oraz 682 młodych ludzi w wieku 16-18 lat. Autorzy zbadali częstotliwość obraźliwych wypowiedzi skierowanych do następujących grup mniejszościowych: muzułmanów, uchodźców, Ukraińców, Romów, gejów, Żydów, osób czarnoskórych, lesbijek, osób transseksualnych i feministek. Celem raportu była próba udzielenia odpowiedzi na trzy pytania:

  • Gdzie i w jakim natężeniu Polacy spotykają się z mową nienawiści?
  • Jakie są mechanizmy społecznego przyzwolenia?
  • Jacy ludzie, w jakich sytuacjach i wobec jakich grup przyzwalają na nienawistne wypowiedzi?

Autorami raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych” są: Mikołaj Winiewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Dominika Bulska.

źródło: materiały prasowe organizacji