BEZPŁATNY WEBINAR: Rekrutacja, zatrudnienie i adaptacja cudzoziemców. Od działań HR do działań CSR

23 października 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach działań programu Karta Różnorodności zaprasza do udziału w WEBINARZE, który odbędzie się w czwartek 25 października o godzinie 11.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

LINK do rejestracji.

Coraz częściej firmy w Polsce decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Jako główny powód pracodawcy podają brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców skupiają się głównie na kwestiach prawno-formalnych związanych z polskim prawem migracyjnym. Jednocześnie pomijają inne równie ważne kwestie dotyczące adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników i ich rodzin w nowym miejscu pracy i życia. Cudzoziemcy, którzy licznie przyjeżdżają pracować w Polsce, powodują zmiany zarówno w środowisku pracy jak i w społeczności lokalnej, której stają się częścią. Firmy, dzięki szeregowi działań z zakresu HR i CSR, mogą współkształtować przyjazne środowisko biznesowe i wpływać na  sposób, w jaki zostaną przyjęci cudzoziemscy pracownicy w miejscu pracy  i w lokalnej społeczności oraz na dalszy proces ich integracji . Tym samym  mogą mieć pozytywny wpływ na decyzję pracowników  o związaniu się z firmą na dłużej oraz na lepsze wykorzystanie potencjału cudzoziemskich pracowników i wielokulturowych zespołów.

Podczas WEBINARA zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Etyczna rekrutacja i zatrudnienie – początek procesu
  • Adaptacja cudzoziemskich pracowników w nowym środowisku pracy i życia
  • Kompetencje międzykulturowe w wielokulturowym środowisku pracy
  • Współtworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla firm zatrudniających cudzoziemców
  • Przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji oraz promowanie pozytywnego wkładu pracowników cudzoziemskich w rozwój naszego kraju

Spotkanie poprowadzi Janina Owczarek, ekspertka w zakresie migracji i integracji. W latach 2005 – 2018 pracowała dla IOM (Agenda ONZ ds. Migracji). Realizowała  kompleksowe projekty na rzecz efektywnego zarządzania migracjami i zarządzania kulturową różnorodnością oraz wspierania instytucji i organizacji w tym zakresie. Od 2010 roku koordynowała Krajową Platformę Współpracy na rzecz Integracji – międzysektorowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Inicjowała i uczestniczyła w działaniach na rzecz rozwoju miejskich polityk i strategii integracyjnych. Od 2017 była odpowiedzialna za rozwój współpracy IOM z sektorem biznesu w Polsce. Współtworzyła i koordynowała grupę ds. migracji dla sektora biznesu skupiającą wokół tematu największe organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Brała udział w pracach nad zaleceniami dot. zmian prawnych i proceduralnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. W ramach Migrant.Info udzieliła przedsiębiorcom kilkaset specjalistycznych konsultacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Webinarium rozpocznie się 25 października (czwartek) o godz. 11.00.  Rejestracja na wydarzenie pod LINKIEM.

źródło: informacja własna