Bezpłatne szkolenie „Równe traktowanie standardem świadczonych usług”

14 kwietnia 2015

Zapraszamy pracowników z sektora usługowego do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu z zakresu równego traktowania w dostępie do usług. Szkolenie, organizowane przez Instytut Spraw Publicznych, odbędzie się 29-30 kwietnia b.r. w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 22.

Do Polski przyjeżdża coraz więcej migrantów, a ulice naszych miast stają się coraz bardziej różnorodne. Ze względu na odmienności kulturowe i zawiłości prawne nie zawsze wiemy w jaki sposób z takimi osobami postępować. Szkolenie, które dedykujemy pracownikom i pracowniczkom sektora usługowego (gastronomicznego, rozrywkowego, hotelarskiego), pomoże wypracować wspólnie zasady równego traktowania klientów. Pierwszego dnia, podczas zajęć interaktywnych porozmawiamy m.in. o stereotypach i źródłach nierównego traktowania, a drugiego – o przepisach prawnych odnoszących się do grup narażonych na dyskryminację.

Prawo przewiduje odpowiedzialność cywilno-prawną za naruszenie zakazu dyskryminacji w dostępie do usług. Dlatego działaj prewencyjnie i przeszkól swoich pracowników!

Celem szkolenia będzie:

  • dołączenie do grupy usługodawców dbających o różnorodność
  • wypracowanie zestawu standardów dotyczących równego traktowania w relacji usługodawca-klient oraz usługodawca-osoby zatrudniane,
  • zminimalizowanie zagrożenia odpowiedzialności cywilno-prawnej usługodawcy za nieprzestrzeganie przepisów tzw. ustawy antydyskryminacyjnej i kodeksu pracy.

Uczestnicy dostaną pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Warsztaty prowadzone będą przez Katarzynę Kędziorę i Krzysztofa Śmiszka z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów świadczących usługi z terenu całej Polski. Szkolenie jest bezpłatne, a dla uczestników spoza Warszawy organizator pokrywa koszty przejazdu oraz noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy kierować na adres: maryla.koss-goryszewska@isp.org.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program – TUTAJ.

źródło: informacja organizatora