Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców/nek Warszawy

31 lipca 2014

Od czerwca br. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizują projekt: „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją”.

Porady prawne w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność czy też np. przynależność do związków zawodowych:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Zapisy na dyżury: tel. (22) 498 – 15 – 26 lub maszprawo@ptpa.org.pl

Porady prawne w sprawach o dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, religię oraz światopogląd oraz porady psychologiczne:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Zapisy na dyżury: tel. (22) 629 – 56 – 91 lub biuro@interwencjaprawna.pl

Istnieje także możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych (do godz. 18).

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Źródło: http://ptpa.org.pl