Better Tomorrow 2025 – jak Sodexo wspiera równość płci

14 października 2017

9 października 2017 Sodexo, sygnatariusz polskiej Karty Różnorodności, ogłosił strategię Better Tomorrow 2025, stanowiącą plan działań firmy w obszarze CSR. Jak zaznaczają autorzy strategii, Better Tomorrow 2025 jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata, a dziewięć zobowiązań w niej zawartych pokrywają się z polami oddziaływania aktywności biznesowej Grupy Sodexo.

ZOBACZ PREZENTACJĘ >> Better tomorrow 2025 

Better Tomorrow 2025 składa się z dziewięciu konkretnych zobowiązań, które mają na celu wzmocnić kulturę praktyk odpowiedzialnego biznesu wewnątrz i w otoczeniu firmy. Wspomniane zobowiązania są tożsame z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a każdy z tych nich jest wsparte przez wymierne cele, które pozwolą Grupie Sodexo ich bieżące monitorowanie. Zgodnie z obszarami aktywności biznesowej Sodexo, Better Tomorrow 2025 w szczególności odnosi się do trzech zagadnień:

Zwalczanie głodu i niedożywienia

Sodexo zobowiązuje się użyczyć swoją zbieraną latami wiedzę i doświadczenie, by walczyć z głodem na całym świecie. Firma realizuje te zadania zarówno w ramach swojej własnej działalności, jak również poprzez współpracę z organizacjami charytatywnymi, wspierając w tym obszarze zaangażowanych w tą działalność swoich pracowników. Grupa Sodexo służy swoim doświadczeniem
i wsparciem, by pomóc ludziom zagrożonym niedożywieniem między innymi poprzez redystrybucję nadwyżki żywności czy zakładanie społecznych ogrodów warzywnych. Sodexo również wspiera globalną inicjatywę Stop Hunger, organizację non-profit, będącą globalnym ruchem walki z głodem
i niedożywieniem, założoną 20 lat temu przez pracowników firmy.

Wspieranie równości płci

Jako dziewiętnasty największy pracodawca na świecie, Sodexo posiada szeroki wachlarz możliwości, by nadawać ton w zakresie działań na rzecz równości płci. 50% składu zarządu Grupy i ponad 30% jej kadry zarządzającej to kobiety. W Sodexo działa również SWIFT – Sodexo Women’s International Forum for Talent (Międzynarodowe Forum Kobiet Sodexo na rzecz Talentów), ciało doradcze Zarządu Grupy, dedykowane działalności na rzecz równości na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach biznesowej aktywności firmy.

Redukcja ilości odpadów

Sodexo zobowiązuje się kontynuować działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów w toku swych działań operacyjnych i usług, jakie oferuje. W 2011 roku uruchomiony został globalny program “WasteWatch powered by LeanPath”, który ma na celu wskazanie przyczyn powstawania odpadów oraz określenie planów redukcji ich ilości. Sodexo służy również swoją wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem, by wspierać inne firmy i NGO w zakresie walki z marnotrawieniem żywności. Sodexo jest jednym ze współzałożycieli International Food Waste Coalition, która powstała
w 2015 roku.

źródło: materiały prasowe firmy