Barometr Różnorodności i wskaźnik Diversity Index

29 sierpnia 2013

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców/czynie. Pracodawcy/czynie coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.

Z drugiej strony otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe.

Chcąc wesprzeć firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością Konfederacja Lewiatan opracowała specjalny wskaźnik, Diversity Index, który może być wykorzystany w każdej małej, średniej czy dużej firmie.

Narzędzie zostało skonstruowane w taki sposób, aby było możliwe do wykorzystania zarówno przez te organizacje, które dopiero „zaczynają swoją przygodę” z zarządzaniem różnorodnością, jak i te, które są zainteresowane modyfikacją oraz ulepszaniem już stosowanych rozwiązań.

Każda firma, która do 10 września br. wypełni ankietę, będzie miała dostęp do wyników ogólnopolskiego badania dotyczącego zarządzania różnorodnością, a także będzie mogła porównać swój indywidualny wynik z innymi podmiotami tej samej wielkości, z branży czy regionu. Dla Lewiatana natomiast będzie to szansa na analizę sytuacji w Polsce – w których obszarach zarządzania różnorodnością sytuacja jest szczególnie trudna, gdzie jest bardziej optymistycznie.

Obszary zarządzania różnorodnością, które zostaną wzięte pod uwagę, to obszary wskaźnika Diversity Index, tzn.:

  1. Strategiczne zarządzanie różnorodnością
  2. Kultura organizacyjna realizująca zarządzanie różnorodnością
  3. Struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności
  4. Rekrutacja wrażliwa na różnorodność
  5. Rozwój zawodowy wrażliwy na różnorodność
  6. Wynagrodzenie wrażliwe na różnorodność

Jak wziąć udział w Barometrze Różnorodności?
Wystarczy wejść na stronę www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl i skorzystać z narzędzia.

Każda firma, która wypełni ankietę, otrzyma specjalny certyfikat, potwierdzający wzięcie udziału w badaniu. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny, nie wymaga użycia żadnych innych narzędzi czy pomocy konsultantów/ek. Zebrane dane mają charakter poufny.

Więcej informacji: www.diversityindex.pl

Źródło: informacja prasowa